Koda 95

Pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike v cestnem prometu

Program

Temeljna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je ukinjen za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z 10. 9. 2008 in 10. 9. 2009 za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3,500 kg. 

Kdaj je pridobljena temeljna kvalifikacija? 

Izjeme

01
02

Zakonska podlaga

Temeljno kvalifikacijo  - kodo 95, potrebujejo vozniki, ki so državljani držav članic Evropske skupnosti, in vozniki, ki so državljani tretjih držav in so zaposleni pri podjetju s sedežem v državi članici ali zanj delajo (vozniki) in ki opravljajo cestne prevoze v Republiki Sloveniji po javnih cestah in pri tem uporabljajo:

 • vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij C1, C1 + E, C ali C + E, kakor določa Direktiva Sveta 91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 237, z dne 24. 8. 1991, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 91/439/EGS), ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno;
 • vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij D1, D1 + E, D ali D + E, kakor določa Direktiva Sveta 91/439/EGS, ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno;

morajo pridobiti temeljne kvalifikacije in se redno usposabljati v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Zakonska podlaga

 

 • "Zakonsko predpisano kvalifikacijo (koda 95) za voznika sem pridobil na BB."

  Stane, Novo Mesto

 • "Znanje, ki sem ga pridobil na usposabljanju za kodo 95 mi koristi vsak dan. Hvala zanj."

  Sead, Ljubljana

Postopek

Minister, pristojen za promet, posameznemu centru za usposabljanje, med njimi je tudi B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., ki izpolnjuje zahtevana merila za izvajanje temeljnih kvalifikacij in rednih usposabljanj, izda pooblastilo na podlagi prijave na razpis.  

Kandidati lahko pridobijo temeljne kvalifikacije s:

 • preskusom znanja,
 • pospešeno pridobitvijo temeljnih kvalifikacij (140 ur teorije, 10 ur praktične vožnje),
 • z uspešno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem za voznika vozil v cestnem prometu. V tem primeru organizacija, kjer je kandidat zaključil izobraževanje, izda kandidatu poleg spričevala o zaključenem izobraževanju še spričevalo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji za prevoz blaga in prevoz potnikov, ki ga podpiše predsednik komisije za preskus znanja. To spričevalo izdajo pooblaščeni centri brezplačno.

Več o preizkusu znanja in o temu, kdaj lahko pristopite k preizkusu za pridobitev temeljne kvalifikacije najdete tukaj

Temeljna kvalifikacija (koda 95) velja 5 let. Za podaljšanje kode 95 je potrebo opraviti redna usposabljanja v obsegu 35 ur. Več o podaljšanju kode 95.

03
 • Petra Krnič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Petra Krnič
  Vodja poklicnih usposabljanj
  petra.krnic@bb.si
  051 395 100
04

Prijava

Prijavite se lahko na naslednje načine:

BBlog Usposabljanje / 16.11.2015 / Petra Krnič

Tako je dejal sekač Janko. V teh dneh smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v Bohinjski Bistrici usposabljali bodoče gozdarske sekače, ki po usposabljanju opravijo še preverjanje...