BB Dogodki | BB izobraževanje in usposabljanje

BB Dogodki

Pregled aktualnih in preteklih BB dogodkov. 

Usposabljanje / 05.03.2018

Nacionalna poklicna kvalifikacija za gozdarske sekače, bo potekala od 5. do 8. marca 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Grajska ulica 10, Bohinjska Bistrica. Po usposabljanju kandidati...

Avtošola / 10.03.2018

KRANJ CPP –  A kategorija 21.2. in 22.2. (dodatni del) 26.2. – 1.3. (splošni del) 12.3. in 13.3. (dodatni del) 12.3. – 15.3. (splošni del) 26.3. – 29.3. (splošni del) 9.4. in 10.4. (dodatni...

Usposabljanje / 15.03.2018

Preverjanje in potrjevanje NPK bo potekalo 15. 3. 2018 v popoldanskem času v Kranju na Cesti Staneta Žagarja 27a. Prijave zbiramo do 1. 3. 2018. Datum usposabljanja za cestne preglednike in...

Izobraževanje / 07.09.2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 23. 6. 2017 na spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni....

BBlog Varna vožnja / 15.07.2015 / Boštjan Paušer

Zakonodaja, ki ureja področje prometa, je zagotovo ena najbolj obsežnih. Tudi če se odločite zgraditi stolpnico, verjetno ni treba spoštovati toliko zakonov, pravilnikov in evropskih uredb,...