Cestni promet | B&B

Cestni promet

 • Organiziramo in izvajamo usposabljanja s področja cestnega prometa:

   

  • Usposabljanje in izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike javnih prevozov blaga in/ali potnikov (Koda 95).
  • Redno usposabljanje voznikov javnih prevozov blaga in/ali potnikov - podaljšanje Kode 95.
  • Usposabljanje za voznike, ki prevažajo nevarno blago - ADR.
  • Usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Vzdrževalec/vzdrževalka cest.
  • Usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Cestni preglednik/cestna preglednica.
  • Strokovna predavanja s področja cestnega prometa.

   

   

  Informacije in prijava:

  Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

  Elektronski naslov: usposabljanje@bb.si

 • Vzdrževalec cest

  Pridobite NPK. Podjetje B&B d.o.o je verificirano za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Vzdrževalec cest / vzdrževalka cest.

  Dela in naloge, ki jih opravlja Vzdrževalec / vzdrževalka cest: vzdržuje ceste, jih izboljšuje, na primer s širjenjem cestišča, in popravlja luknje in razpoke na cestišču. Delo poteka v skupini.
  Vzdrževalec cest uporablja različna ročna in električna orodja in opremo. Pripravlja asfalt za zapolnitev lukenj na cestišču, sodeluje pri asfaltiranju cest in pri prenovi cestnih površin.

  Za pridobitev NPK mora kandidat dokazati, da ima izkušnje in zahtevana znanja, ki so za posamezno NPK zapisana v katalogu znanj. Kandidat, ki uspešno opravi preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobi javno veljavno listino o nacionalni poklicni kvalifikaciji (certifikat NPK). S certifikatom kandidat dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

   

  Informacije in prijava:

  Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

  Elektronski naslov: usposabljanje@bb.si

  NPK Vzdrževalec cest 28. 10. 2016
 • Cestni preglednik

  Prijavite se na usposabljanje. Podjetje B&B d.o.o je verificirano za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Cestni preglednik / cestna preglednica.

  Dela in naloge, ki jih opravlja Cestni preglednik / cestna preglednica: poleg ugotavljanja nujnih vzdrževalnih del pregledniki opravljajo večja vzdrževalna dela oziroma prenove občinskih cest in njihovih objektov. Prav tako izvajajo novogradnje vseh komunalnih vodov v javnih cestah (vodovod, kanalizacija, plin in kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo in telekomunikacije). Poleg tega z obvestili opozarjajo lastnike parcel in objektov, predvsem na zarastlo drevje ali živo mejo, razne ograje, zidove in ostalo, ki omejuje preglednost in zožuje cestni profil.

   

  Informacije in prijava:

  Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

  Elektronski naslov: usposabljanje@bb.si

  NPK Cestni preglednik 28. 10. 2016
 • Koda 95

  Poklicni voznik svojo poklicno usposobljenost dokazuje z opravljeno temeljno kvalifikacijo - koda 95 in rednim usposabljanjem. Za podaljšanje veljavnosti kode 95 opravi voznik redna usposabljanja v obsegu petintrideset ur. Priporočljivo je vsako leto 7 ur.
  Preverite datum veljavnosti na svoji kartici voznika in se udeležite rednega usposabljanja že to soboto.

   

  Informacije in prijava:

  Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

  Elektronski naslov: usposabljanje@bb.si

  5 dni + izpit Koda 95
 • Podaljšanje kode 95

  Ste že preverili veljavnost vaše kode 95? Številnim imetnikom kode 95 poteče veljavnost 10. 9. 2019. Da jo boste lahko podaljšali in pri tem ne boste več v prekršku, je potrebno pridobiti spričevalo o opravljenih obveznostih rednega usposabljanja v obsegu 35 ur. Preverite datum veljavnosti na svoji kartici voznika in se udeležite usposabljanja že to soboto.

   

  Informacije in prijava:

  Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

  Elektronski naslov: usposabljanje@bb.si

  Koda 95 vsak teden
 • ADR usposabljanje

  Usposabljanje je namenjeno in obvezno za voznike, ki redno ali zgolj občasno prevažajo vse vrste nevarnih snovi, ki jih zakon tako opredeljuje.

   

  Informacije in prijava:

  Telefonska številka: 041 312 330 ali 01 54 74 505

  Elektronski naslov: usposabljanje@bb.si

  3 - 5 dni ADR november 2016
 • Spremljevalec izrednih prevozov

  Podjetje B&B je pooblaščeno za izvajanje usposabljanj spremljevalcev izrednih prevozov. Usposabljanja se izvajajo v skladu s Pravilnikom o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov (Ur. l. RS, št. 29/2018) in vključujejo teoretično ter praktično usposabljanje in preizkus. 

  8 ur Spremljevalec izrednih prevozov Po dogovoru
 • Strokovna predavanja

  V okviru Prometnega centra Ljubljana organiziramo strokovna predavanja z različni področjih, ki so neposredno ali posredno povezana s prometom. Predavanja vodijo vrhunski strokovnjaki s specializiranih področij prometa.

   

  Informacije in prijava:

  Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

  Elektronski naslov: usposabljanje@bb.si

Loading...