Gozdarstvo | B&B

Gozdarstvo

  • Usposabljanje je namenjeno vsem, ki delajo v gozdu ali so z gozdnim delom kakorkoli povezani: lastnikom gozdov, gozdnim delavcem, gozdarskim strokovnjakom, gospodarskim družbam oziroma delodajalcem in vsem, ki z gozdarsko mehanizacijo in orodji opravljajo določena dela tudi izven gozdnega prostora. Zakon o gozdovih določa, da dela v svojem gozdu lahko opravlja lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči. Tem posebnih pogojev glede usposobljenosti in uporabe osebne zaščitne opreme resda ni potrebno izpolnjevati, po pregledu nesreč v gozdu pa so ravno ti delavci najbolj izpostavljeni nevarnostim. Zato imamo vedno več sekačev, ki so se formalno ali neformalno usposobili za delo v gozdu in pri tem uporabljajo zaščitno opremo. Usposabljanje za sekača predstavlja za tiste, ki želijo usposabljanje zaključiti s poklicno kvalifikacijo, pripravo za pridobitev NPK SEKAČ.

     

  • NPK gozdarski sekač

    Delo v gozdu spada med najzahtevnejša in najnevarnejša dela, s katerimi se srečujemo v Sloveniji. Po eni strani gre za staro slovensko tradicionalno delo, sečnjo drevja, ki so jo naši očaki opravljali še z amerikankami, po drugi strani pa za visoko profesionalno sodobno dejavnost, v kateri se uspešnost dela vse prevečkrat meri v kubikih posekanega drevja. Kljub vsej strojni in osebni zaščitni opremi, ki jo imamo dandanašnji na razpolago, se zavedajmo, da naglica ni najboljša lastnost mojstra. Sekač drevja ni poklic za vsakogar. Poznati je treba tako gozd, drevesa in njihova rastišča kot gozdarsko opremo in njeno uporabo. Potrebne so izkušnje. Te dobimo z delom v spremstvu izkušenega mentorja ali z usposabljanjem za delo. Nacionalna poklicna kvalifikacija sekač / sekačica, potrjuje pridobljene izkušnje in daje poklicno usposobljenost za profesionalno delo v gozdu.

     

    4 dni NPK gozdarski sekač 15. - 18. 10. 2018
Loading...