Železniški promet

 • USPOSABLJANJE STROJEVODIJ IN VOZNIKOV PROGOVNIH VOZIL

   

  Na podlagi pooblastil Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije izvajamo programe usposabljanja in preverjanja strojevodij in voznikov progovnih vozil:

  - Splošno strokovno znanje;

  - Strokovno zanje o vozilih in voznih sredstvih;

  - Strokovno zanje o železniški infrastrukturi;

  - Jezikovno zanje

   

  USPOSABLJANJE ŽELEZNIŠKEGA OSEBJA, KI OPRAVLJA VARNOSTNO KRITIČNE NALOGE 

  Usposabljanja za delavce na industrijskih tirih.

   

  NUDIMO VAM TUDI:

  • Svetovanje pri upravljanju z industrijskimi tir.
  • RID – prevoz nevarnih snovi v mednarodnem prometu.
  • IP – izredni prevozi po železniški infrastrukturi.
  • Pregled in izdelava poslovnih redov.

   

  INFORMACIJE

  T: 059 333 855

  M: 051 326 528 

  E: zeleznice@bb.si

   

Loading...