Železniški promet - usposabljanje strojevodij in delavcev | BB.si

Železniški promet

 • USPOSABLJANJE IZVRŠILNIH ŽELEZNIŠKIH DELAVCEV, STROJEVODIJ IN DRUGEGA VLAKOVNEGA OSEBJA

  Na podlagi pooblastil Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije izvajamo programe strokovnega usposabljanja, preverjanja strokovne usposobljenostiredno in izredno strokovno izpopolnjevanje ter redno in izredno preverjanje strokovne usposobljenosti za izvršilne železniške delavce in izvršilne železniške delavce na industrijskih tirih ter strojevodje in voznike progovnih vozil. 

   

  NUDIMO VAM TUDI:

  • Svetovanje pri upravljanju z industrijskimi tir.
  • RID – prevoz nevarnih snovi v mednarodnem prometu.
  • IP – izredni prevozi po železniški infrastrukturi.
  • Pregled in izdelava poslovnih redov.

   

  Za vse informacije in vprašanja vas vabimo, da nas kontaktirate.

  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj

  Tel.: 059 333 855

  GSM.: 051 326 528 

  Faks: 04 280 83 22

  E-pošta: zeleznice@bb.si

   

 • Usposabljenje izvršilnih železniških delavcev

  S pooblastilom Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije ima družba B&B, d.o.o. priznan status subjekta za :

  • usposabljanje in preverjanje izvršilnih železniških delavcev in izvršilnih železniških delavcev na industrijskih tirih,
  • usposabljanje strojevodij in voznikov progovnih vozil,
  • preverjanje strojevodij in voznikov progovnih vozil.

   

  Izvajamo programe strokovnega usposabljanja, preverjanja strokovne usposobljenosti, redno in izredno strokovno izpopolnjevanje ter redno in izredno preverjanje strokovne usposobljenosti za izvršilne železniške delavce in izvršilne železniške delavce na industrijskih tirih ter strojevodje in voznike progovnih vozil. 

   

  Za vse informacije in vprašanja vas vabimo, da nas kontaktirate.

  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj

  Tel.: 059 333 855

  GSM.: 051 326 528 

  Faks: 04 280 83 22

  E-pošta: zeleznice@bb.si

Loading...