Kako do višješolske izobrazbe? | BB.si

BBlog

Izobraževanje / 12.01.2016 / Kaja Kramar

Kako do višješolske izobrazbe?

Informativni dnevi

Vabljeni na informativne dneve, ki bodo potekali 12., 13. in 19. 2., v prostorih šole BB v Kranju, Ljubljani in Radovljici. Na voljo za svetovanje pa smo vam tudi vsak delovni dan, v času uradnih ur.

Vpis

Za vpis potrebujete zaključno spričevalo srednje strokovne izobrazbe, osebni dokument in dve fotografiji.

Prijava

Prijavite se lahko s prvo prijavo od 15. 2. do 8. 3., z drugo prijavo pa v septembru.

Priznavanje vsebin

Priznamo vsebine, ki ste jih opravili na drugi višji ali visoki šoli. Prav tako vam lahko priznamo vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

Predavatelji

Predavatelji na šoli BB so strokovnjaki na svojem področju, prihajajo iz gospodarstva in so usposobljeni za izobraževanje odraslih.

Predavanja

V šoli BB smo zagovorni modularnega načina predavanj – poslušate en predmet in nato sledi izpit, predavanja se izvajajo 2- do 3-krat tedensko v popoldanskem času.  Udeležba na predavanjih ni obvezna, je pa zaželena in koristna.

Izpiti

Predmet se zaključi s pisnim oziroma ustnim izpitom.

Strokovne ekskurzije

V sklopu predmetov in modulov se izvajajo zanimive strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujini.

Diploma

Čestitke! Uspešno ste opravili vse študijske obveznosti.
Sledi svečana podelitev diplomske listine in sklenemo, da se bomo še družili in srečevali.

BBlog Izobraževanje / 27.10.2015 / Ana Peklenik

Napisati moram 500–700 besed. Ali 500 - 700? Morda 500-700? Je sploh razlika? Uporabljena sta dva različna znaka, pomišljaj in vezaj, v treh različicah. Samo ena je prava. Slovenski pravopis...

Loading...