»Letos bom več naredil zase.« | BB.si

BBlog

Izobraževanje / 03.01.2017 / Ana Peklenik

»Letos bom več naredil zase.«

Izjava v naslovu je le izgovor. V dvojnem smislu. Izrabili ga bomo za zapis o premem govoru, po drugi strani pa je pogosto res le izgovor oziroma nedoločena želja, ne pravi cilj. Premi govor je tema iz pravopisa, ki povzroča preglavice že v petem razredu osnovne šole, potem v srednji šoli pri pisanju zahtevnejših besedili, na višjih stopnjah študija pa predvsem zato, ker je povezan s citiranjem in navajanjem virov. Poglejmo lepo po vrsti.

Premi govor je oblika dobesednega navajanja nečesa, kar je nekdo rekel. Torej ne povzemamo, ne ubesedimo po svoje, ampak ponovimo točno to, kar je nekdo rekel ali zapisal. Definicija je pomembna zato, ker lahko z uporabo svojih besed, torej z obnavljanjem ali povzemanjem, spremenimo namen, podton ali celo smisel besedila.

Kot pojasnilo, kdo je nekaj rekel in v kakšnem tonu, uporabimo spremni stavek. Posebno ločilo premega govora so narekovaji, ki vključujejo govornikovo besedilo in ga ločujejo od ostalega besedila. Znotraj narekovajev je tudi ločilo: pika, vejica (pri trdilni povedi), vprašaj ali klicaj, saj ti znaki vplivajo na način izgovarjave (intonacijo).

 

Študent je odločno zatrdil: »Letos bom več naredil zase.«

»Letos bom več naredil zase,« je odločno zatrdil študent.

»Letos bom več naredil zase,« je odločno rekel študent, »vpisal se bom v šolo

Spremni stavek je torej lahko za začetku, na sredini ali na koncu dobesednega navedka. Pri tem upoštevamo, da se dobesedni navedek, če je na začetku, konča z vejico, vprašajem ali klicajem, sledi pa mala začetnica, in da se dobesedni navedek, če je za dvopičjem, vedno piše z veliko začetnico.

 

Študent je zaklical: »Pustite me, študiram!«

»Pustite me, študiram!« je zaklical študent.

»Pustite me,« je zaklical študent, »študiram!«

 

Skratka, za vejicami so male začetnice, ne glede na to, koliko narekovajev je vmes. Res pa je, da je mala začetnica v premem govoru lahko tudi za vprašajem ali klicajem.

Odločno zagovarjam stališče, da je pravopis treba upoštevati. Hkrati želim razširiti védenje, da to niso le stroga in toga pravila. Dejstvo je, da so pravopisna pravila postavljena na temelju govorjene besede, zato da imamo okvir za sprejemljivo pisanje. Znotraj tega okvira so ponujene različne možnosti; izberimo tisto, za katero lahko preverimo, da je prava. Tako lahko, da se izognemo zmedi z narekovaji in ločili, uporabimo ležečo pisavo.

Študentova odločitev je, da bo letos več naredil zase. Več bom naredil zase, se je odločil študent, vpisal se bom v šolo.

Naredimo več zase in za pravilno rabo pravopisnih pravil tudi mi. Odgovorno uporabljajmo Pravila. Tudi pravopisna.

BBlog Izobraževanje / 29.05.2018 / R.O.

Živimo v času, ko sta izobrazba in predvsem znanje zelo cenjena. Hkrati pa nismo imeli vsi priložnosti, da bi si izobrazbo pridobili v mladih letih, zato je vsekakor zanimiva možnost...

Loading...