CENIK SREDNJA ŠOLA

CENIK SREDNJA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA - EKONOMSKI IN LOGISTIČNI TEHNIK

   CENA ROK PLAČILA
Obročno odplačevanje 
1. - 4. obrok ET PTI in LT PTI 229,00 € 20. v mesecu
1. - 6. obrok LT SSI 229,00 € 20. v mesecu
1. - 8. obrok ET SSI 229,00 € 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku
Šolnina na letnik ET PTI in LT PTI 890,00 € 20. 10.
Šolnina za leto LT SSI 1.335,00 € 20. 10.
Šolnina za leto ET SSI 1.780,00 € 20. 10.
Strošek poklicne mature 240,00 € Ob prijavi na poklicno maturo
Drugo    
Izpis iz evidence (za letna in zaključna spričevala) 15,00 € Pred oddajo vloge
4. in nadaljnje opravljanje izpita 40,00 € Pred prijavo na izpit
Četrti in nadaljnji vpis za koriščenje statusa udeleženca izobraževanja odraslih 229,00 € Pred oddajo vloge
Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole B&B, opravljanje izpita (največ 3 - krat), članarino za knjižnico B&B, vpisne stroške, ter uporabo e-učilnice. Cenik je bil potrjen na seji upravnega odbora B&B, d.o.o. 4. 7. 2019 in velja za udeležence izobraževanja prvič vpisane v študijskem letu 2019/20.
BBlog Izobraževanje / 21.03.2019 / R.O.

Izobraževanje odraslih je izobraževalni proces, ki ni obvezen, temveč se na podlagi lastne odločitve in po lastni izbiri odločamo za pridobitev novih znanj, dodatnih strokovnih kompetenc in...

Loading...