CENIK SREDNJA ŠOLA | B&B

CENIK SREDNJA ŠOLA

CENIK SREDNJA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA - EKONOMSKI IN LOGISTIČNI TEHNIK

  CENA (v €) ROK PLAČILA
Obročno odplačevanje
1. - 4. obrok ET PTI in LT PTI 219,00 € 20. v mesecu
1. - 6. obrok LT SSI 219,00 € 20. v mesecu
1. - 8. obrok ET SSI 219,00 € 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku
Šolnina na letnik ET PTI in LT PTI 850,00 € 20. 10.
Strošek poklicne mature 190,00 € Ob prijavi na poklicno maturo
Drugo    
Izpis iz evidence (za letna in zaključna spričevala 15,00 € Pred oddajo vloge
 
Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole B&B, opravljanje izpita (največ 3 - krat), članarino za knjižnico B&B, vpisne stroške, ter sodelovanje v e-učilnici.
Cenik je bil potrjen na seji upravnega odbora B&B, d.o.o. 21. 9. 2018 in velja za udeležence izobraževanja prvič vpisane v študijskem letu 2018/19.
BBlog Izobraževanje / 10.09.2018 / Mag. Maja Zalokar

1. Čisto okolje Čisto okolje je bistvenega pomena za zdravo življenje. Radi imamo neokrnjeno naravo in jo izkoriščamo za športne aktivnosti. 2. Onesnaženost  Če zanj ne bomo skrbeli – bo...

Loading...