Cenik - strojništvo, elektroenergetika | B&B

Cenik - strojništvo, elektroenergetika

Cenik - strojništvo, elektroenergetika

  CENA (V €) ROK PLAČILA
Obročno odplačevanje 12 + 12 obrokov
Prvi obrok 300,00 € 30. 9.
2.-12. obrok 149,00 € 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku
Šolnina na letnik 1850,00 € 20. 10.
Strošek diplomskega izpita 270,00 € Ob oddaji diplomskega dela
Drugo    
1., 2. in 3. opravljanje izpita za osebe brez statusa* 20,00 € Pred oddajo vloge
4. in nadaljnje opravljanje izpita 40,00 € Pred oddajo vloge
4. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 120,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik indeksa s prepisom podatkov 20,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik diplome 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik priloge k diplomi 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik študentske izkaznice 7,00 € Pred oddajo vloge
 
* Velja za študente, ki v dveh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti.
 
Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole, opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico B&B, vpisne stroške ter sodelovanje v e-učilnici.
Cenik je bil potrjen na seji upravnega odbora B&B, d.o.o. 21. 9. 2018 in velja za udeležence izobraževanja prvič vpisane v študijskem letu 2018/19.

 

 

BBlog Izobraževanje / 17.07.2018 / Mag. Vesna Kolar Planinšič

Za dvodnevni obisk Agronomske fakultete Univerze v Zagrebu (26. in 27. aprila 2018) sem se odločila zaradi želje po izmenjavi izkušenj med šolama. Prav tako me je zanimalo odkrivanje poti za...

Loading...