CENIK visoka šola

CENIK visoka šola

  CENA (V €) ROK PLAČILA
Obročno odplačevanje 12 + 12 +12 obrokov
Prvi obrok 300,00 € 30. 9.
2. -12. obrok 169,00 € 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku
Šolnina na letnik 1980,00 € 20. 10.
Strošek diplomskega izpita 490,00 € Ob oddaji diplomskega dela
Drugo    
4. in nadaljnje opravljanje izpita 46,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik diplome 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik priloge k diplomi 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik študentske izkaznice 7,00 € Pred oddajo vloge
Absolvent, ponavljanje letnika, evidenčni vpis, ponovno obiskovanje letnika 200,00 € Pred oddajo vloge
Diferencialni izpit 90,00 € Pred oddajo vloge
Opravljanje posameznega izpita kot občan 150,00 € Pred prijavo na izpit
Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo B&B Visoke šole za trajnostni razvoj, opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico B&B, vpisne stroške ter sodelovanje v e-učilnici.
Cenik je bil potrjen na seji upravnega odbora B&B Visoke šole za trajnostni razvoj, 4. 7. 2019 in velja za študente prvič vpisane v študijskem letu 2019/20.
BBlog Avtošola / 07.12.2018 / R.O.

CPP je kratica, ki se uporablja za pravila cestnega prometa oziroma za cestno prometne predpise, kot jih pogosteje poimenujemo. Poznavanje osnovnih pravil ravnanja v prometu oziroma cestno...

Loading...