CENIK visoka šola | BB.si

CENIK visoka šola

CENIK visoka šola

  CENA (V €) ROK PLAČILA
Obročno odplačevanje 12 + 12 +12 obrokov
Prvi obrok 300,00 € 30. 9.
2. -12. obrok 159,00 € 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku
Šolnina na letnik 1950,00 € 20. 10.
Strošek diplomskega izpita 490,00 € Ob oddaji diplomskega dela
Drugo    
1., 2. in 3. opravljanje izpita za osebe brez statusa* 46,00 € Pred oddajo vloge
4. in nadaljnje opravljanje izpita 46,00 € Pred oddajo vloge
4. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 140,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik diplome 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik priloge k diplomi 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik študentske izkaznice 7,00 € Pred oddajo vloge
Laboratorijske vaje za osebe brez statusa 60,00 € Pred oddajo vloge
Absolvent, ponavljanje letnika, evidenčni vpis, ponovno obiskovanje letnika 200,00 € Pred oddajo vloge
Diferencialni izpit 90,00 € Pred oddajo vloge
Zviševanje ocene 25,00 € Pred oddajo vloge
Priznavanje izpita, prakse, vloga za komisijo za študijske zadeve 35,00 € Pred oddajo vloge
Vloga za priznavanje neformalnega izobraževanja 90,00 € Pred oddajo vloge
* Velja za študente, ki v treh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti.

 

Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole B&B, opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico B&B, vpisne stroške ter sodelovanje v e-učilnici.

Cenik je bil potrjen na seji upravnega odbora B&B, d.o.o., 1. 8. 2015 in velja za udeležence izobraževanja, prvič vpisane v študijskem letu 2015/16.

BBlog BB / 14.12.2015 / Sandra Janc

Super, danes se odpravljam proti Zelenici in naprej. Ne vem še točno, kam, ker ne poznam poti. »Danes greva pa na Pavc, to je vse, kar sem izvedela od kolega. Pa sem si rekla:  »Prav, zakaj...

Loading...