CENIK visoka šola | BB.si

CENIK visoka šola

CENIK visoka šola

  CENA (V €) ROK PLAČILA
Obročno odplačevanje 12 + 12 +12 obrokov
Prvi obrok 300,00 € 30. 9.
2. -12. obrok 159,00 € 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku
Šolnina na letnik 1950,00 € 20. 10.
Strošek diplomskega izpita 490,00 € Ob oddaji diplomskega dela
Drugo    
1., 2. in 3. opravljanje izpita za osebe brez statusa* 46,00 € Pred oddajo vloge
4. in nadaljnje opravljanje izpita 46,00 € Pred oddajo vloge
4. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 140,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik diplome 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik priloge k diplomi 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik študentske izkaznice 7,00 € Pred oddajo vloge
Laboratorijske vaje za osebe brez statusa 60,00 € Pred oddajo vloge
Absolvent, ponavljanje letnika, evidenčni vpis, ponovno obiskovanje letnika 200,00 € Pred oddajo vloge
Diferencialni izpit 90,00 € Pred oddajo vloge
Zviševanje ocene 25,00 € Pred oddajo vloge
Priznavanje izpita, prakse, vloga za komisijo za študijske zadeve 35,00 € Pred oddajo vloge
Vloga za priznavanje neformalnega izobraževanja 90,00 € Pred oddajo vloge
* Velja za študente, ki v treh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti.

 

Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole B&B, opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico B&B, vpisne stroške ter sodelovanje v e-učilnici.

Cenik je bil potrjen na seji upravnega odbora B&B, d.o.o., 1. 8. 2015 in velja za udeležence izobraževanja, prvič vpisane v študijskem letu 2015/16.

BBlog Izobraževanje / 03.03.2016 / Kaja Kramar

Vsi smo že bili kdaj v zadregi, katero pisavo uporabiti, se strinjate? Napišemo zares dober članek, obvestilo ali samo elektronsko pošto in potem se v nas prebudi umetniška žilica in začnemo...

Loading...