Javno povabilo za izbor razstav v Razstavnih prostorih B&B za leto 2019 | B&B

BB Dogodki

Pregled aktualnih in preteklih BB dogodkov. 

BB /
03.12.2018 - 20.12.2018

Javno povabilo za izbor razstav v Razstavnih prostorih B&B za leto 2019

Visoka šola za trajnostni razvoj B&B, vabi umetnike in društva s področja kulture in umetnosti, zavode, ustanove, posameznike in samozaposlene v kulturi, da prijavijo svojo razstavno dejavnost za predstavitev v Razstavnih prostorih B&B na Ljubljanski cesti 30, v Kranju, za obdobje največ 13 tednov.

I. Opredelitev področja:

Likovne umetnosti, ki zajemajo tako tradicionalne zvrsti, kot so slikarstvo, risba, ilustracija, grafika, strip, kolaž, kiparstvo, kot tudi sodobnejše načine izražanja: plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, video in oblikovanje (unikatno, industrijsko, grafično).

II. Cilj Javnega povabila razstavljavcem

 • spodbujanje izvirne in kakovostne likovne produkcije ustvarjalcev;
 • podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki kontinuirano delujejo na območju in ki pomembno prispevajo k lokalnemu razvoju na področju kulture;
 • povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu.
 • Povečanje zavedanja pomena trajnostnega razvoja preko umetnostnih zvrsti.

III. Splošni in posebni razpisni kriteriji

Vsebinska zasnova projekta:

 
 

IV.I. Splošni razpisni kriteriji:

 

 

 

izvirna zasnova in celovitost projekta;

40

točk

 

predstavitev tehničnih zmogljivosti predlagatelja za izvedbo projekta in integracijo projekta v razstavni prostor;

5

točk

 

opredelitev kako bo projekt pripomogel k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti B&B.

10

točk

 

Reference predlagatelja, avtorja, kustosa in ostalih izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta .

20

točk

 

IV.II. Prednostni razpisni kriteriji:

 

 

 

Projekt se navezuje na trajnostni razvoj

20

točk

 

Prijavitelj v Razstavnih prostorih B&B predhodno še ni razstavljal.

5

točk

 

SKUPAJ

100

točk

 

IV. Uporaba kriterijev

Vse popolne in pravočasno oddane vloge bo pregledala in ocenila komisija v Razstavnih prostorih B&B v roku 30 dni od zaključka povabila. Ocenjevanje bo potekalo opisno, po naslednji lestvici:

vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk) in dobro (do 80 točk).

V razstavni program bodo uvrščeni tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi  splošnih kriterijev in prednostnih kriterijev prejeli najmanj 81 točk. Odločitev komisije je končna in ne dopušča pritožbe.

VI. Obveznosti predlagatelja Javnega povabila

B&B pri vseh razstavnih projektih zagotavlja:

 • redno vzdrževan razstavni proctor,
 • sistem za obešanje slik,
 • sodelovanje pri programu ob otvoritvi razstave,
 • promocijo razstave preko spletne strani in socialnih omrežij,
 • 5 tiskanih plakatov format A3 za namen promocije razstave.

VII. Način prijave

Vloga mora vsebovati naslednje:

 • izpolnjen prijavni obrazec;
 • dokazila o referencah avtorja, kustosa in/ali ostalih sodelujočih v projektu.

Rok za oddajo prijav: 20. 12. 2018

Način pošiljanja vlog:

Vloga na Javno povabilo mora biti poslana priporočeno, do vključno četrtka, 20. 12. 2018, na naslov: 

B&B, d.o.o.
s pripisom POVABILO – RAZSTAVNI PROSTOR
Cesta Staneta Žagarja 27a
4000 Kranj

 

Prepozno poslanih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

Dodatne informacije: kaja.kramar@bb.si

 

 

 

Kranj, XX. XX. XXXX

 

B&B, d.o.o.

Mag. Branko Lotrič

BBlog Avtošola / 07.12.2018 / R.O.

CPP je kratica, ki se uporablja za pravila cestnega prometa oziroma za cestno prometne predpise, kot jih pogosteje poimenujemo. Poznavanje osnovnih pravil ravnanja v prometu oziroma cestno...

Loading...