BB Dogodki

Pregled aktualnih in preteklih BB dogodkov. 

Izobraževanje /
20.09.2019

Mednarodna konferenca BB Visoke šole za trajnostni razvoj

International Conference Challenges of Sustainable Development
B&B College of Sustainable Development
20. 9. 2019, Ljubljanska cesta 30, Kranj, Slovenia

Conference Program

09.30 - 10.00 - Arrival and Registration
10.00 - 10.20 - Opening and Welcome Address (Dean mag. Branko Lotrič and Director mag. Maja Zalokar)
10.20 - Project Beech Power (mag. Sašo Gorjanc)

I.    Section Green Andragogical Issues 1 - Sekcija Zeleneča andragoška spoznanja 1 (A1)
10:30-11:45

Session Chair: Mag. Maja Zalokar
1.    Defining the Effectiveness of Adult Education
Mag. Maja Zalokar, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
2.    Motivational Aspects of Learning Applications in German Lessons
Mag. Rosvita Šengelaja, B&B izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola
3.    Who does it better?
Helen Žerovec, Native English Teacher
4.    Monitoring the Quality of Support that Teachers Provide to Adult Learners
Mag. Maja Zalokar, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

II.    Section Protecting the Environment Through the Eyes of Organizations 1 - Sekcija Varstvo okolja skozi oči organizacij 1 (B1)
 10:30-12:00

Session Chair: Tatjana Čeh Naglič
1.    ECO KARST – Protected Areas and Pro-Biodiversity Businesses (INT)
Mag. Sašo Gorjanc, Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service)
2.    MEDCIS – Towards a Common and Coordinated Protection of European Seas (INT)
Mag. Sašo Gorjanc, Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service)
3.    Online Education: The Future of “Green” Language Learning (INT)
Nicola Patrone, Michael Reidy, Patrone & Reidy Languages
4.    Environmental Communication (INT)
Tatjana Čeh Naglič, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
5.    The Challenges that Germany Face as it Tries to Achieve its 2030 Climate Goals and Restore its Green Credentials (INT)
Elijah Sriroshan Sritharan, MSc, PhD candidate at University of Exeter, England

III.    Section The Economy of Sustainable Development - Sekcija Ekonomija za trajnostni razvoj (C1)
10:30-11:45

Session Chair: Mag. Branko Lotrič
1.    Economy for Sustainable Development
Nada Medved, Srednja frizerska šola Ljubljana
2.    An Attempt to Link Sustainable Development and Asset Management (Maintenance)
Mag. Viktor Jemec, Društvo vzdrževalcev Slovenije, dr. Damjan Maletič, FOV Maribor
3.    Conservation Development System
Mag. Branko Lotrič, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
4.    Critical Security Threats to Websites and Protection Against Them
Mag. Roman Rehberger, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola

IV.    Section Green Andragogical Issues 2 - Sekcija Zeleneča andragoška spoznanja 2 (A1)
12:30-14:00

Session Chair: Klemen Sušnik
1.    Internationalization of B&B Education Center and the Effects of Mobility
Klemen Sušnik, B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
2.    Information Literacy Among the Elderly in Slovenia
Dr. Barbara Grintal, Gerontološki raziskovalni inštitut
3.    Modern Highlights and Dilemmas in Discussing Slovenian Military-Historical Themes to Create Slovenian Military Traditions
Dr. Valerija Bernik, Center vojaških šol
4.    Employers' Perspective on Knowledge and Competencies of College Level Graduates
Mag. Marina Vodopivec, BIC Ljubljana
5.    Teaching and Evaluation in Adult Education – Oriented to Success
Dr. Vojko Obrulj, B&B izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

V.    Section Protecting the environment through the eyes of organizations 2- Sekcija Varstvo okolja skozi oči organizacij 2 (B1)
12:30-14:00

Session Chair: Tatjana Čeh Naglič
1.    Sustainable Development Trends in Humanitarian and Development Projects of International Network ADRA: Practical Case of a Project in Mongolia (INT)
Katja Kotnik, ADRA Slovenija
2.    Sustainable Development and Cultural Differences (INT)
Dr. Helena Povše, HP Consulting
3.    Agroecology as an Alternative Development Model (INT)
Annelie Bernhart, M.Sc., University of Oxford, Department of Geography and the Environment
4.    Recycling Workshop
Tereza Kouřilová, RECIKLAŽA, šivanje recikliranih izdelkov, Tereza Kouřilová, s.p.
5.    Environmental Product Development Requirements
Janez Dulc, B&B izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

VI.    Section Sustainability of Supply Chains - Sekcija Trajnost oskrbovalnih verig (C1)
12:30-14:00

Session Chair: Mag. Branko Lotrič
1.    Sustainable Supply Chain Management
Dr. Matjaž Štor, Štore Steel d.o.o.
2.    Challenges in Transporting Temperature-Sensitive Goods
Nataša Sodja, LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
3.    The Importance of Developing Technologies for the Implementation of Logistics of the First and Last Kilometer of Goods Transportation for the Development of Smart Cities
Mag. Branko Lotrič, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
4.    Security of Supply Chains Based on the Origin of Threats and Risks
Dr. Gregor Garb, Samostojni raziskovalec
5.    Sustainability of Supply Chains
Ajda Lotrič, Student at Tampere University of Applied Sciences, Finland
6.    Analysis of the Food Supply Chains from an Environmental Footprint Perspective
Dr. Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo

VII.    Section Green Energy - Sekcija Zelena energija (D2)
12:30-14:00

Session Chair: Mag. Muharem Husić
1.    Circular Economy
Mag. Alenka Burja, Okoljsko svetovanje, s.p.
2.    Sustainable Municipal Waste Management in Ljubljana Municipality - A Case of Good Practice
Mag. Muharem Husić, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
3.    Price Movements of Energy Products for Heating Household Users
Dr. Drago Papler, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
4.    Economic Replacement in the Way of Heating is an Example of Local Community for Raising Public Awareness
Dr. Drago Papler, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
5.    Utility Companies' Business Processes from the Aspect of Responsible Drinking Water Management
Katarina Adžaga Uršič, mag., E.R.S. Rokada, d.o.o.
6.    Biogas as an Alternative Source of Energy
Mitja V. Bavdaž, Metanium d.o.o.

14:30 - 15:15- From Mentoring to Research - Od mentoriranja do raziskovanja (B1, roundtable - okrogla miza)
We will talk about good practices of mentors in companies and their importance in encouraging further research.
Govorili bomo o dobrih praksah mentorjev v podjetjih in njihovem pomenu pri spodbujanju nadaljnjega raziskovanja.
 

Conference participants by country - Udeleženci konference po državah
Velika Britanija (UK)
Elijah Sriroshan Sritharan, MSc
Helen Žerovec
Nemčija (D)
Annelie Bernhart, M.Sc.
Češka (CZ)
Tereza Kouřilová
Italija (I)
Nicola Patrone 
Irska (IE)
Michael Reidy, CELTA
Slovenija (SI)
Mitja V. Bavdaž
Dr. Valerija Bernik
Mag. Alenka Burja
Tatjana Čeh Naglič
Dr. Gregor Garb
Mag. Sašo Gorjanc
Dr. Barbara Grintal
Mag. Muharem Husić
Mag. Viktor Jemec
Katja Kotnik
Ajda Lotrič
Mag. Branko Lotrič
Nada Medved
Dr. Vojko Obrulj
Dr. Drago Papler
Dr. Marjan Pogačnik
Dr. Helena Povše
Mag. Roman Rehberger
Nataša Sodja
Klemen Sušnik
Mag. Rosvita Šengelaja
Dr. Matjaž Štor
Katarina Uršič Adžaga, mag.
Mag. Marina Vodopivec
Mag. Maja Zalokar
 

 

Izzivi trajnostnega razvoja

Časovnica

10. 8. 2019 - Rok za oddajo povzetka prispevka v enem od uradnih jezikov konference in v angleščini.
5. 9. 2019 -  Obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka na konferenco.
10. 9. 2019 - Rok za prijave – udeležba brez prispevka (udeleženci brez avtorskih prispevkov se morajo prav tako prijaviti na konferenco, vendar ne plačajo kotizacije).

Sekcije

  • Ekonomija za trajnostni razvoj
  • Trajnost oskrbovalnih verig
  • Zelena energija
  • Varstvo okolja skozi oči organizacij
  • Študentska sekcija – dota prihodnosti
  • Zeleneča andragoška vprašanja (sodobni didaktični pristopi)

 

Predlogo za oddajo prispevka vam posredujemo naknadno.

Program

09.30 – 10.00 - Prihod in registracija
10.00 – 10.30 - Otvoritev in pozdravni nagovor (mag. Branko Lotrič in mag. Maja Zalokar) 
10.30 – 12.00 - Predstavitve prispevkov po sekcijah
12.00 – 12.30 - Odmor 
12.30 – 14.00 - Predstavitve prispevkov po sekcijah
14.00 – 14.30 - Odmor 
14.30 – 15.15 - Okrogla miza z mentorji praktičnega izobraževanja in lokalnimi deležniki

Programski odbor:
Mihael Bešter, Tatjana Čeh Naglič, Polona Biba Drol, dr. Andrej Friedl, dr. Barbara Grintal, mag. Husić, Muharem, mag. Branko Lotrič, Ana Orešnik, mag.,dr. Drago Papler, Ana Peklenik, mag. Robert Rauch, mag. Maja Zalokar.

Organizacijski odbor:
Tatjana Čeh Naglič, Ana Orešnik, Saša Plaznik, Klemen Sušnik, Katarina Šifrer.

Pomembno

Udeležba brez prispevka je na konferenci brezplačna. Uradni jeziki mednarodne konference BB so: slovenščina, hrvaščina, srbščina in angleščina. Udeleženci s prispevkom in predstavitvijo (osebno) na konferenci prejmejo potrdilo o samostojnem referatu na mednarodni konferenci. Povzetki prispevkov bodo objavljeni v konferenčnem e-zborniku. Število udeležencev je omejeno. Prednost imajo prve prijave. Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. 

Kontakt

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, Ljubljanska cesta 30 (Labore), 4000 Kranj

Telefonska številka: 04 280 83 04 ali 031 375 790
Elektronski naslov: referat@bb.si

Kotizacija in način plačila

  Zgodnja registracija (do 10. 6. 2019) Običajna registracija

Avtorji
(izjema so vabljeni predavatelji)

60 € 80 €

Za drugi in tretji članek
(za vsakega)

120 € 150 €

Študenti, brezposelni in upokojenci - kot avtorji
(potrebno je dokazilo)

0 € 0 €

Kotizacija za udeležence
(brez prispevka)

0 € 0 €

 

Kotizacija vključuje: predavanja na konferenci, e-zbornik ter osvežitev v odmoru. 
Kotizacijo je treba plačati najkasneje do 15. 9. 2019. DDV ni vključen v navedeno pristojbino za konferenco. V primeru odpovedi pred 15. 9. 2019 se povrne 80 % kotizacije, sicer se kotizacija ne povrne. Udeleženci brez avtorskih prispevkov se morajo prav tako prijaviti na konferenco, vendar ne plačajo kotizacije. 

Podatki za plačilo

Naziv: B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
Naslov: Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
Namen: konferenca BB19 – »vaše ime in priimek«
Referenca: SI00 20092019
Banka: Sberbank d.d.
Bančni račun: SI56 3000 0001 0856 082
Potrdilo o plačilu: Udeleženci bodo dobili originalni račun kot potrditev plačila kotizacije na konferenci. 

BBlog Izobraževanje / 21.03.2019 / R.O.

Izobraževanje odraslih je izobraževalni proces, ki ni obvezen, temveč se na podlagi lastne odločitve in po lastni izbiri odločamo za pridobitev novih znanj, dodatnih strokovnih kompetenc in...

Loading...