BB Dogodki

Pregled aktualnih in preteklih BB dogodkov. 

Usposabljanje /
05.11.2019

NPK Cestni preglednik in vzdrževalec cest

Usposabljanje za cestne preglednike in vzdrževalce cest bo potekalo 4. 11. 2019 in 5. 11. 2019 na Letališki 16a v Ljubljani. Postopek preverjanja in potrjevanja NPK cestni preglednik in NPK vzdrževalec cest bo 6. 11. 2019 v Kranju. Vloge (kandidatov portfolio) za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja NPK zbiramo do 25. 10. 2019.

Dokumenti

  • prijava v postopek
  • življenjepis
  • kopija osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja
  • kopija dokazila formalnega izobraževanja
  • zdravniško spričevalo

Prijava

BBlog Izobraževanje / 13.06.2019 / Kaja Kramar

Živimo v času, ko sta izobrazba in predvsem znanje zelo cenjena. Hkrati pa nismo imeli vsi priložnosti, da bi si izobrazbo pridobili v mladih letih, zato je izobraževanje odraslih vsekakor...

Loading...