NPK Cestni preglednik in vzdrževalec cest | B&B

BB Dogodki

Pregled aktualnih in preteklih BB dogodkov. 

Usposabljanje /
20.06.2019

NPK Cestni preglednik in vzdrževalec cest

Preverjanje in potrjevanje za NPK cestni preglednik in NPK vzdrževalec cest bo potekalo 20. 6. 2019 ob 12.00 na Cesti Staneta Žagarja 27a v Kranju. Vloge (kandidatov portfolio) za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja NPK zbiramo do 10. 6. 2019. Usposabljanje za cestne preglednike in vzdrževalce cest bo potekalo 17. 6. 2019 in 18. 6. 2019 ob 16.00 na Letališki cesti 16 a v Ljubljani.

Dokumenti

  • prijava v postopek
  • življenjepis
  • kopija osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja
  • kopija dokazila formalnega izobraževanja
  • zdravniško spričevalo

Prijava

BBlog Avtošola / 22.03.2019 / Mag. Brane Lotrič

Mi vsi: “Kakšnega? Chopper, enduro, športnega, potovalno križarko? “ Ona: “Ne vem. Morda hočem za začetek le izpit za motor.” Pred odločitvijo za nedeljske vožnje z motorjem je prav, da...

Loading...