BB Dogodki

Pregled aktualnih in preteklih BB dogodkov. 

Usposabljanje /
07.09.2019 - 04.10.2019

Pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije »DISPONENT«

PROGRAM USPOSABLJANJA

7. 9. 2019 ob 8:00 (predavateljica: Silvia Sečnik)

1. Modul: Komunikacija v prometni pisarni (komunikacija in timsko delo disponenta)

 • Uporaba komunikacijskih spretnosti za organizirano delo prometne pisarne
 • Razvijanje veščin vodenja in timskega dela prometne pisarne
 • Reševanje konfliktnih situacij na delovnem mestu

 

11. 9. 2019 ob 15:00 (predavatelj: Andrej Friedl)

2. Modul: Zakonodaja, prevozna sredstva ter embaliranje

 • Osnovni pojmi prevozne pogodbe
 • Pravna pravila prevoza nevarnih snovi v vseh panogah prevozne dejavnosti
 • Pravila uporabe INCOTERMS klavzul
 • Splošne značilnosti transportnih zavarovanj
 • Obveznosti pogodbenih strank pri prevozu tovora in oseb po cestah
 • Omejitve odgovornosti strank pri prevozni pogodbi do določenega zneska
 • Transportna zavarovanja v cestnem prevozu
 • Špediterska pogodba

 

14. 9. 2019 ob 8:00 (predavateljica: Karin Krmelj)

3. Modul: Načrtovanje in izvedba prevoznega procesa

 • Načrtovanje transportnih zmogljivosti zunanjega transporta
 • Postopki disponiranja transportnih storitev v vhodnem/izhodnem logističnem toku
 • Upravljanje transporta v pogojih zunanjih izvajalcev in izbor izvajalcev
 • Pojmi in postopki integriranih načinov transporta
 • Incoterms 2010
 • Disponiranje vozil
 • Obračun

 

21. 9. 2019 ob 8:00 (predavateljica: Mirjam Poljka)

4. Modul: Carinski postopki

 • Carinski postopek 40
 • Carinski postopek 42
 • Izvozno carinjenje
 • Tranzitni postopek

 

27. 9. 2019 ob 15:00 (predavatelj: Alen Solina)

5. Modul: Uporaba informacijsko-komunikacijske in programske opreme v prometni pisarni

 • Uporaba programskega orodja pri delu prometne pisarne
 • Uporaba sistema za upravljanje voznega parka
 • Uporaba sistema za vodenje transportne dokumentacije

 

4. 10. 2019 ob 16:00

Preverjanje znanja

LOKACIJA

Izobraževalni center B&B, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj

POGOJI ZA PRISTOP K CERTIFICIRANJU in PRIJAVE

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati z:

 • z dokončano srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju dela disponiranja v prometni pisarni ali
 • z najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

 

INFORMACIJE IN PRIJAVA

M: 031 375 790
T: 04 28 08 304
E: ana.oresnik@bb.si

 

Cena usposabljanja, preverjanja ter podelitve certifikata znaša 720,00 € (z vključenim DDV).

Postopek preverjanja in potrjevanja certifikata (komisija najprej ovrednoti zbirno mapo (portfolio) kandidata. Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje, določene s katalogom standardov strokovne kvalifikacije, mu potrdi strokovno kvalifikacijo). Cena znaša 160,00 € (z vključenim DDV).

Pri prijavi dveh ali več udeležencev iz iste organizacije vam nudimo 10 % popust za vsakega dodatnega udeleženca. Ponujamo možnost plačila na tri obroke (3 x 240,00 €).

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun B&B d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj, TRR: 30000-00037-40453, koda namena: OTHR, BIC banke prejemnika: SABRSI2X, referenca: SI00 3333.

Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Usposabljanje se izvede za skupino najmanj 5 udeležencev.

BBlog Izobraževanje / 13.06.2019 / Kaja Kramar

Živimo v času, ko sta izobrazba in predvsem znanje zelo cenjena. Hkrati pa nismo imeli vsi priložnosti, da bi si izobrazbo pridobili v mladih letih, zato je izobraževanje odraslih vsekakor...

Loading...