Pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije »DISPONENT« | B&B
BB Dogodki

Pregled aktualnih in preteklih BB dogodkov. 

Usposabljanje /
19.06.2020 - 04.07.2020

Pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije »DISPONENT«

PROGRAM USPOSABLJANJA

1. srečanje: petek, 19. 6. 2020 ob 15:00 (predavateljica: Silvia Sečnik) 

Komunikacija v prometni pisarni (komunikacija in timsko delo disponenta)

•    Uporaba komunikacijskih spretnosti za organizirano delo prometne pisarne
•    Razvijanje veščin vodenja in timskega dela prometne pisarne
•    Reševanje konfliktnih situacij na delovnem mestu

2. srečanje: sobota, 20. 6. 2020 ob 8:00 (predavatelj: Andrej Friedl)

Zakonodaja, prevozna sredstva ter embaliranje

•    Osnovni pojmi prevozne pogodbe
•    Pravna pravila prevoza nevarnih snovi v vseh panogah prevozne dejavnosti
•    Pravila uporabe INCOTERMS klavzul
•    Splošne značilnosti transportnih zavarovanj
•    Obveznosti pogodbenih strank pri prevozu tovora in oseb po cestah
•    Omejitve odgovornosti strank pri prevozni pogodbi do določenega zneska
•    Transportna zavarovanja v cestnem prevozu
•    Špediterska pogodba

 
3. srečanje: petek, 26. 6. 2020 ob 15:00 (predavatelj: Jože Podlogar)

Carinski postopki 

•    Carinski postopek 40
•    Carinski postopek 42
•    Izvozno carinjenje
•    Tranzitni postopek

4. srečanje: sobota, 27. 6. 2020 ob 8:00 (predavateljica: Karin Krmelj)

Načrtovanje in izvedba prevoznega procesa

•    Načrtovanje transportnih zmogljivosti zunanjega transporta
•    Postopki disponiranja transportnih storitev v vhodnem/izhodnem logističnem toku
•    Upravljanje transporta v pogojih zunanjih izvajalcev in izbor izvajalcev
•    Pojmi in postopki integriranih načinov transporta
•    Incoterms 2010
•    Disponiranje vozil
•    Obračun 

5. srečanje: petek, 3. 7. 2020 ob 15:00 (predavatelj: Alen Solina, usposabljanje bo potekalo na daljavo, preko Zoom-a)

Uporaba informacijsko-komunikacijske in programske opreme v prometni pisarni

•    Uporaba programskega orodja pri delu prometne pisarne
•    Uporaba sistema za upravljanje voznega parka
•    Uporaba sistema za vodenje transportne dokumentacije

6. srečanje: sobota, 4. 7. 2020 ob 8:00 (preverjanje znanja)

LOKACIJA

Izobraževalni center B&B, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj (za vsa srečanja, razen predavanje g. Alena Soline).

POGOJI ZA PRISTOP K CERTIFICIRANJU in PRIJAVE

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati z:

  • z dokončano srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju dela disponiranja v prometni pisarni ali
  • z najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

CENA IN PLAČILO

Cena usposabljanja, preverjanja ter podelitve certifikata znaša 720,00 € (z vključenim DDV).

Postopek preverjanja in potrjevanja certifikata (komisija najprej ovrednoti zbirno mapo (portfolio) kandidata. Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje, določene s katalogom standardov strokovne kvalifikacije, mu potrdi strokovno kvalifikacijo). Cena znaša 160,00 € (z vključenim DDV).

Pri prijavi dveh ali več udeležencev iz iste organizacije vam nudimo 10 % popust za vsakega dodatnega udeleženca. Ponujamo možnost plačila na tri obroke (3 x 240,00 €).

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun B&B d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj, TRR: 30000-00037-40453, koda namena: OTHR, BIC banke prejemnika: SABRSI2X, referenca: SI00 3333.

INFORMACIJE IN PRIJAVA

M: 031 375 790
T: 04 28 08 304
E: ana.oresnik@bb.si

Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Usposabljanje se izvede za skupino najmanj 5 udeležencev.

BBlog Izobraževanje / 26.05.2020 / Tatjana Čeh Naglič

Na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj se zavedamo pomembnosti stalnega izpopolnjevanja in medsebojnega povezovanja z gospodarstvom, lokalnim okoljem, študenti in raziskovalci. S tem v...

Loading...