Vpis v visoko strokovno šolo | B&B

BB Dogodki

Pregled aktualnih in preteklih BB dogodkov. 

Izobraževanje /
30.09.2017

Vpis v visoko strokovno šolo

Študij po visokošolskem programu Varstvo okolja se uvršča med bolonjske programe 1. stopnje.

Začnite s študijem ali dokončajte že začet študij na katerikoli šoli.

 

Vpis v študijsko leto 2017/2018 bo potekal do 30. 9. 2017 v referatu visoke šole B&B v Kranju ali v Ljubljani.

Prijavo oddajte na portalu ministrstva.

 

Prijavni roki

1. rok od 6. 2. 2017 do 30. 6. 2017,

2. rok od 8. 7. 2017 do 28. 9. 2017.

 

Vpisni roki

1. rok od 3. 7. 2017 do 7. 7. 2017,

2. rok od 1. 9. 2017 do 29. 9. 2017 oz. do zasedbe vpisnih mest.

 

Način prijave

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Če se kandidat prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal na ta način (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis);
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti najpozneje 5 dni po zaključku prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
 • Osebno v referatu šole v času uradnih ur v Ljubljani ali v Kranju.

 

Informativno mesto in informativni dnevi

Varstvo okolja: Letališka cesta 16, Ljubljana

 • petek, 10. 2. 2017, ob 10.00 in 16.30
 • sobota, 11. 2. 2017, ob 9. 00
 • petek, 17. 2. 2017, ob 16.30
 • četrtek, 14. 9. 2017, ob 16.30

 

Varstvo okolja: Ljubljanska cesta 30, Kranj

 • petek, 10. 2. 2017, ob 10.00 in 16.30
 • sobota, 11. 2. 2017, ob 9. 00
 • petek, 17. 2. 2017, ob 16.30
 • četrtek, 14. 9. 2017, ob 16.30

 

Ob vpisu boste potrebovali:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

 

Vpiše se lahko vsak, ki je opravil:

 • maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Diplomantom višjih strokovnih šol, ki so se med študijem že seznanili s posameznimi vsebinami predmetnika visoke strokovne šole v primerljivem obsegu, bo študijska komisija ta znanja priznala.

 

Za dokončanje študija mora študent:

 • opraviti vse obveznosti po programu in
 • uspešno opraviti najmanj 70-urno praktično izobraževanje ter
 • izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

 

BBlog Izobraževanje / 07.09.2018 / Tatjana Čeh Naglič

Kar nekaj bodočih študentov se obrne na naše svetovalke in svetovalce še pred začetkom študijskega leta. Zanima jih, kako je študirati kot odrasel in prepričani so, da gre lažje, ko si »...

Loading...