Elektronski vpis | B&B

Elektronski vpis

visokošolski program Varstvo okolja

Elektronski vpis

Prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se prijavljate:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljajte, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddate do zaključka prijavnega roka. Po pošti morate priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označite, da jih boste oddali po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Pravočasna prijava je tista, ›ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka ali ›ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka. ›

Pri visokošolskih zavodih brez koncesije je 1 želja 1 prijava, kar pomeni, da se na vsak program prijavljate s svojo prijavo, število prijav ni omejeno.

›Kandidati se lahko prijavite s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki si ga uredite na svoji UE ali z uporabniškim imenom in geslom. Natančna navodila o prijavi so navedena na prvi strani prijave. V primeru tehničnih težav pri prijavi, se kandidati lahko obrnete na Enotni klicni center, na brezplačni telefon 080 2002, ali ›

za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca(at)gov.si, tel.: 01/4788 590

za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge:

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt(at)gov.si

BBlog Izobraževanje / 28.01.2019 / Tatjana Čeh Naglič

Pri velikem številu ljudi usklajevanje obveznosti predstavlja oviro. Mnogi to navajajo kot edini zadržek, ko se odločajo za izobraževanje, študij ali pridobivanje novih znanj. Je že res … čas...

Loading...