Jesenice

Jesenice

CPP - splošni del

13. 8., 14. 8., 19. 8. in 22.8. , 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure) 

CPP –  B kategorija

27.8. in 30.8., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure)

CPP –  A kategorija

trenutno ni razpisanega  termina

CPP –  AM kategorija

trenutno ni razpisanega  termina

BBlog Izobraževanje / 28.01.2019 / Tatjana Čeh Naglič

Pri velikem številu ljudi usklajevanje obveznosti predstavlja oviro. Mnogi to navajajo kot edini zadržek, ko se odločajo za izobraževanje, študij ali pridobivanje novih znanj. Je že res … čas...

Loading...