NPK viličarist / viličaristka | BB.si

NPK viličarist / viličaristka

NPK viličarist / viličaristka

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za prijavo v postopek potrjevanja in preverjanja NPK viličarist / viličaristka:

 • končana najmanj osnovna šola.

Ključna dela, ki jih kandidat mora znati opraviti:

 • upravlja plinske, motorne ali električne viličarje
 • opravlja premike blaga z uporabo viličarja

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in delno ali v celoti prizna vsebine kataloga.

Obvezni dokumenti, ki jih mora kandidat priložiti v portfolio so:

 • prijava v postopek,

 • europass življenjepis,

 • kopija osebnega dokumenta,

 • kopije dokazil formalnega izobraževanja:

               * opravljena  osnovna šola,

 • kopija vozniškega dovoljenja B kategorije.

 

Drugi dokumenti, ki jih kanidat lahko še priloži k svoji vlogi:

 • potrdilo in priporočilo delodajalca o delovnih izkušnjah,

 • potrdila o usposabljanjih s področja del in nalog viličarista,

 • fotokopijo delovne knjižice ali dovoljenje o zaposlitvi, v katerem je razviden datum zaposlitve oziroma delovne izkušnje na strokovnem področju.

 

Tudi ostali dokumenti, ki niso obvezni za sestavo portfolia so v pomoč komisiji pri odločanju o priznavanju znanj, zapisanih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK viličarist / viličaristka. Komisija se lahko na podlagi dokumentov v portfoliu odloči, da  podeli certifikat NPK viličarist / viličaristka tudi brez preverjanja praktičnega znanja.

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

BBlog Izobraževanje / 20.10.2016 / Mag. Brane Lotrič

Po službeni dolžnosti (in tudi zaradi lastnega veselja) raziskujem vozila »brez izpustov«. Za dva dni sem si izboril električnega golfa. Brez onesnaževanja, čist, kot solza, oblaki nad našo...

Loading...