NPK viličarist / viličaristka | BB.si

NPK viličarist / viličaristka

NPK viličarist / viličaristka

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za prijavo v postopek potrjevanja in preverjanja NPK viličarist / viličaristka:

 • končana najmanj osnovna šola.

Ključna dela, ki jih kandidat mora znati opraviti:

 • upravlja plinske, motorne ali električne viličarje
 • opravlja premike blaga z uporabo viličarja

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in delno ali v celoti prizna vsebine kataloga.

Obvezni dokumenti, ki jih mora kandidat priložiti v portfolio so:

 • prijava v postopek,

 • europass življenjepis,

 • kopija osebnega dokumenta,

 • kopije dokazil formalnega izobraževanja:

               * opravljena  osnovna šola,

 • kopija vozniškega dovoljenja B kategorije.

 

Drugi dokumenti, ki jih kanidat lahko še priloži k svoji vlogi:

 • potrdilo in priporočilo delodajalca o delovnih izkušnjah,

 • potrdila o usposabljanjih s področja del in nalog viličarista,

 • fotokopijo delovne knjižice ali dovoljenje o zaposlitvi, v katerem je razviden datum zaposlitve oziroma delovne izkušnje na strokovnem področju.

 

Tudi ostali dokumenti, ki niso obvezni za sestavo portfolia so v pomoč komisiji pri odločanju o priznavanju znanj, zapisanih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK viličarist / viličaristka. Komisija se lahko na podlagi dokumentov v portfoliu odloči, da  podeli certifikat NPK viličarist / viličaristka tudi brez preverjanja praktičnega znanja.

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

BBlog Izobraževanje / 03.03.2016 / Kaja Kramar

Vsi smo že bili kdaj v zadregi, katero pisavo uporabiti, se strinjate? Napišemo zares dober članek, obvestilo ali samo elektronsko pošto in potem se v nas prebudi umetniška žilica in začnemo...

Loading...