O BB | BB.si

O BB

 • Strategija izobraževanja organizacije B&B izobraževanje in usposabljanje temelji na krepitvi raznovrstnosti, kakovosti in uporabnosti študijskih programov. Pri tem se zavedamo, da je izobraževalna organizacija pomemben element okolja, saj spodbuja k pridobivanju formalnega in neformalnega znanja, učnih navad, vseživljenjskemu učenju, krepitvi samozavesti in izboljšanju položaja posameznika na trgu dela.

   

  Mag. Brane Lotric

  Mag. Brane Lotrič, direktor B&B, d.o.o.
 • Osebna izkaznica

  Ime podjetja:

  Naziv podjetja: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

  Skrajšani naziv: B&B, d.o.o.

  Naslov: Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj

   

  Kontakti:

  Izobraževanje: + 386 4 280 83 04 | 031 375 790 | 080 21 11

  Šola vožnje in treningi: + 386 4 280 83 00 | 031 624 000 ​| 080 21 11

  Usposabljanje:+ 386 4 280 83 00 | 051 395 100 ​| 080 21 11

  Fax: + 386 4 280 83 22

  Elektronski naslov: info@bb.si | referat@bb.si

   

  Poslovni podatki:

  Davčna številka: SI11425946

  Matična številka: 5351600000

  TRR: 30000-0003740453 Sberbank d. d.

   

  Poslovalnice in lokacije:

 • O podjetju

  Vizija

  Šola B&B se kot sodobno izobraževalno središče hitro prilagaja spremembam v gospodarstvu in na trgu dela. V sodelovanju z delodajalci razvijamo nov model načrtovanja kariere in nove študijske programe. Postajamo pomemben povezovalni člen med učečimi se posamezniki in sodobnim gospodarstvom.

   

  Poslanstvo

  V spodbudno naravnanem okolju udeleženca uspešno pripeljemo do zaključka izbranega programa in ga spodbudimo, da razvije dober odnos do učenja.  Razvijamo in ohranjamo dobre odnose v z vsemi deležniki.

   

  Vrednote

  ·                 Spoštovanje

  ·                 Znanje

  ·                 Učenje

  ·                 Dostopnost

  ·                 Prilagodljivost

  ·                 Strokovnost

   

  Strategija

  V izobraževalni organizaciji B&B izobraževanje in usposabljanje je krepimo raznovrstnost, kakovost in življenjskost študijskih programov. Pri tem se zavedamo, da je izobraževalna organizacija pomemben element okolja, saj spodbuja k pridobivanju formalnega in neformalnega znanja, učnih navad, vseživljenjskemu učenju, krepitvi samozavesti in izboljšanju položaja posameznika na trgu dela.

  B&B izobraževanje in usposabljanje je vpeta v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Strategija izobraževalne organizacije je usmerjena v:

  • kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov,
  • razvoju novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike
  • skrb za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih
  • uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij
  • skrb za promocijo in dober ugled v lokalnem okolju in širše.

   

 • BB Kolektiv

  Sodelavke in sodelavci BB stremimo k kakovosti in stalnim izboljšavam obstoječih projektov, k razvoju novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike. Skrbimo za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih, uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij. Sodelujemo z lokalno in širšo skupnostjo. Predvsem pa sodelujemo z delodajalci in tako zagotavljamo usposobljen in zaposljiv kader.

 • BB reference

  NAGRADE IN PRIZNANJA

   

  2015

  Na 21. jesenskem posvetu poslovnih asistentov, sekretarjev, vodij pisarn in tajnic so podelili nagrado za diplomsko nalogo Osebnostne lastnosti in uspešnost pri delu naši diplomantki Neni Jenko. Več o diplomantki si lahko preberete tukaj. Čestitamo.

  2014

  Na razpis za najboljše diplomsko delo s področja pisarniškega menedžmenta smo prijavili 14 nalog z vseh naših izobraževalnih programov: logistično inženirstvoekonomist in poslovni sekretar. Priznanja je prejelo sedem nagrajencev: 

  Alenka Kuzma, Irena Moškrič, Janja  Černenšek, Marija Štricelj, Nejka Dijak, Sandi Tatarević in Tatjana Potočnik. Čestitamo.

  Vse naloge si lahko ogledate na naši spletni strani: http://www.bb.si/izobrazevanje-visja-sola-diplomske-naloge.

  Fotografije z dogodka Kaj mora vedeti dobra tajnica, v okviru katerega vsako leto podelijo priznanja, si lahko ogledate tukaj.

  2013

  Po izboru Planeta GV in revije PIA smo že četrtič postali najboljša šola, ki izobražuje na področju pisarniškega menedžmenta.Hvala, ker skupaj ustvarjamo najboljšo šolo.

  Nagrado za svoje diplomsko delo dobijo Boštjan Fajdiga, Darja Ilič, Mihela Debeljak, Petra Mediževec in Suzana Kos.

  Čestitamo nagrejencem in njihovim mentorjem. Več o podelitvi in dogodkih, povezanih s tem, si lahko preberete tukaj.

  2012

  Letos prejme priznanje sedem diplomantk B&B: 

  Sara Limovšek, Jasna Dolinar, Nataša Jerše, Ana Klopčič, Maja Lavtar, Doroteja Lokovšek in Petra Prosenc.

  Na razpisu je sodelovalo 14 diplomskih nalog višje strokovne šole B&B. Sedem je nagrajenih, zato je Šola B&B razglašena za najboljšo višjo strokovno šolo na področju pisarniškega menedžmenta. Letos smo še posebno ponosni, saj tretji naslov zapored pomeni, da naše diplomske naloge v slovenskem prostoru  dosegajo odličnost. Med nagrajenkami so namreč diplomantke treh naših programov: poslovne sekretarke, ekonomistka in inženirka logistike.

  Slavnostna podelitev priznanj je bila 8. novembra 2012 v Laškem.

   

  2011

  Prijavili smo 20 diplomantk, priznanja so prejele tri: Romana Jeruc, Katarina Umnik in Anka Laketić. Komisija je prijavljena diplomska dela ocenila kot zelo kakovostna, zato smo bili že drugič zapored izbrani za najboljšo šolo, ki izobražuje poslovne sekretarje. 

  Podelitev nagrad je bila 10. novembra 2011 v Laškem.

   

  2010

  Leta 2010 so dobile priznanja Bernarda Bobnar, ki je pisala o zadovoljstvu v življenju in moči pozitivnega mišljenja, Mateja Udovč o ureditvi dokumentarnega gradiva, Katja Dolinar pa o diskriminaciji starejših na trgu delovne sile.

  Letos je na razpisu sodelovalo  11 diplomskih nalog študentk višje strokovne šole B&B. Tri so nagrajene, zato je Šola B&B razglašena za najboljšo višjo strokovno šolo. Fotografije s prireditve si oglejte tukaj.

   

  2009

  Študentka višje strokovne šole B&B, Mojca Švab, je dobila priznanje za najboljša dela na področju poslovne asistence. Podelila ga je revija Poslovna asistenca v novembru 2009.

   

  2008

  Študentki višje strokovne šole B&B, Mojca Koležnik in Tatjana Velikanje, sta dobili priznanji za najboljša dela na področju poslovne asistence. Podelila ga je revija Poslovna asistenca v novembru 2008.

   

  2007

  Študentka višje strokovne šole B&B, program poslovni sekretar, Matilda Žakelj, je za svoje diplomsko delo prejela priznanje Poslovne tajnice in Planeta GV za najboljše diplomsko delo.

 • Karierni center

  Svetujemo in izobražujemo tudi na področju kariernega svetovanja. Vabimo vse udeležence, diplomante, predavatelje vseh programov šole BB in ICES in delodajalce, da se oglasite v pisarni kariernega centra in se pogovorite z ekipo izkušenih strokovnjakov.

  Namenjeno je vsem tistim, ki želijo poglobiti znanje na področju kariere in razvoja zaposlitvenih kompetenc. S pomočjo osebnega svetovalca boste: 

  • prepoznali lastne kompetence,
  • spoznali ključne dejavnike, potrebne za karierni uspeh,
  • ugotovili kako stopiti iz množice in prepričati delodajalca,
  • osvojili sodobne veščine učinkovitega nastopa na trgu dela.

   

  Izdelajte si profil delodajalca po svoji meri in ga poiščite. Aktivno spremljanje trga dela in stalen stik z delodajalci je kompetenca, ki se je lahko naučite.

 • BB Kakovost

  la BB gradi svoje izobraževalne programe na kakovosti. Leta 2006 smo se vključili v projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje) v okviru Andragoškega centra Slovenije. Od začetka svojega delovanja se trudimo za kakovostne odnose med predavatelji, študenti, vodstvom in referatom šole. Ugotavljamo zadovoljstvo s študijem, anketiramo študente in pridobivamo povratne informacije od predavateljev in podjetij, v katerih naši študenti opravljajo delovno prakso ali pripravljajo diplomsko nalogo.

  Na podlagi rezultatov in upoštevanja vseh deležnikov smo pripravili akcijski načrt kakovosti (2012-2014). V dokumentu Letni delovni načrt opredelimo cilje ter aktivnosti za dosedanje ciljev. V letu 2013 smo sprejeli poslovnik kakovosti in izobrazili svojega svetovalca za kakovost

  V letu 2014 smo sprejeli Listino kakovosti, v kateri združujemo strategije za prihodnost.

   

  Želite kakovost na vsakem koraku? Vpišite se na BB, kjer študente poznamo tako po imenih kot po obrazih. Z vami smo na vsakem koraku - od vpisa do zaključka. Imate predloge za izboljšanje? Sporočite jih na referat@bb.si

BBlog Izobraževanje / 07.03.2017 / Mag. Brane Lotrič

Nekoč je v bližnji deželi, za sedmimi nakupovalnimi centri in za devetimi avtocestnimi priključki, v majhni in skromni hišici ob potočku živel kmet, ki je imel kozo, konja, kokoš in psa. Koza...

Loading...