Prijava - NPK vzdrževalec cest in cestni preglednik

Posebni pogoji

Naložite lahko sliko ali PDF do max 4 MB.

Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
OŠ izobrazba in pridobljen NPK vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
BBlog Usposabljanje / 20.05.2019 / Urška Dolenc

Disponent ureja organizacijo transporta blaga, njegovi nalogi sta pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami. Skrbi za pravilno zavarovanje pošiljk, daje navodila, usklajuje delo...

Loading...