Prijava - NPK vzdrževalec cest in cestni preglednik

Posebni pogoji

Naložite lahko sliko ali PDF do max 4 MB.

Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
OŠ izobrazba in pridobljen NPK vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
BBlog Izobraževanje / 26.09.2018 / Ana Orešnik

Se vam je kdaj zgodilo, da ste se znašli na točki v svojem življenju, ko ste izgubili smer kam in kako naprej? Ste opravljali študentsko delo ali poklic, ki vam ni prinesel pravega...

Loading...