Prijava - NPK vzdrževalec cest in cestni preglednik

Posebni pogoji

Naložite lahko sliko ali PDF do max 4 MB.

Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
OŠ izobrazba in pridobljen NPK vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
BBlog Avtošola / 07.12.2018 / R.O.

CPP je kratica, ki se uporablja za pravila cestnega prometa oziroma za cestno prometne predpise, kot jih pogosteje poimenujemo. Poznavanje osnovnih pravil ravnanja v prometu oziroma cestno...

Loading...