Prijava - NPK vzdrževalec cest in cestni preglednik

Posebni pogoji

Naložite lahko sliko ali PDF do max 4 MB.

Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
OŠ izobrazba in pridobljen NPK vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
BBlog Izobraževanje / 28.01.2019 / Tatjana Čeh Naglič

Pri velikem številu ljudi usklajevanje obveznosti predstavlja oviro. Mnogi to navajajo kot edini zadržek, ko se odločajo za izobraževanje, študij ali pridobivanje novih znanj. Je že res … čas...

Loading...