Vozniški izpit

Pot do vozniškega izpita

Zdravniški pregled

Zdravniški pregled opravimo pri pooblaščenem zdravniku za medicino prometa. Pridobimo zdravniško spričevalo, ki velja tri leta.

01
02

Prva pomoč

Prva pomoč – usposabljanje in izpit opravimo na Rdečem križu. Veljavnost potrdila ni časovno omejena. Prve pomoči ni potrebno opraviti kandidatom, ki se usposabljajo za vožnjo vozil kategorij AM in F.

 • "Pri 15. letih sem opravila izpit za kategorijo AM, nato še za avto. Letos sem se odločila, da opravim še izpit za motor. Vedno izberem BB." 

  Katja, Jezersko

 • "Čez noč sem potreboval izpit kategorije BE, temu se je BB prilagodil, da sem z minimalnim številom ur uspešno opravil izpit."

  Dejan, Kranj

Teoretični del

 • Tečaj CPP opravimo v šoli vožnje.  Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike.
 • Teoretični del izpita (občinski testi) opravimo pred komisijo pristojnega izpitnega centra. Preverjanje znanja se izvede računalniško. Veljavnost teoretičnega dela je tri leta.

Preverite svoje znanje o prometu preko elektronske priprave  in se kar najbolje pripravite na občinske teste.

Posebnosti

Prehod iz kategorije A2 v A je možen brez teoretičnega dela. Izpit za vleko priklopnika z osebnim vozilom je možno opraviti brez teoretičnega dela (več info). 

03
 • Matjaž Mozetič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, vodja avtošole
  Matjaž Mozetič
  Učitelj vožnje in predpisov
  avtosola@bb.si
 • Breda Andrejašič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Breda Andrejašič
  Učiteljica vožnje in predpisov
  avtosola@bb.si
 • Aleksander Kolander, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Aleksander Kolander
  Učitelj vožnje in predpisov
  avtosola@bb.si
 • Tomaž Gorenc, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Tomaž Gorenc
  Učitelj vožnje in predpisov
  avtosola@bb.si
 • Sandi Kovač, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Sandi Kovač
  Učitelj predpisov
  avtosola@bb.si
04

Praktični del

 • Učne ure praktičnega dela usposabljanja opravi kandidat za voznika z učiteljem vožnje, ki ga izbere sam. S programom usposabljanja je predpisanih 20 učnih ur, za kategorije BE, CE in F pa 16 učnih ur.
 • Vozniški izpit opravljamo pred komisijo izpitnega centra in traja eno šolsko uro, za vozila kategorij C, CE, D, DE pa dve šolski uri.

 

Loading...