Vozniški izpit | B&B

Vozniški izpit

Pot do vozniškega izpita

Zdravniški pregled

Zdravniški pregled mora kandidat opraviti pred izpitom iz teoretičnega dela.

Zdravniški pregled izvajajo vsi pooblaščeni izvajalci, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa.

Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen v primerih, ko zdravnik odloči drugače.

01
02

Prva pomoč

Prva pomoč – usposabljanje in izpit opravimo na Rdečem križu. Veljavnost potrdila ni časovno omejena.

Prve pomoči vam ni potrebno opraviti, če se usposabljate za vožnjo vozil kategorij AM in F.

 • "Pri 15. letih sem opravila izpit za kategorijo AM, nato še za avto. Letos sem se odločila, da opravim še izpit za motor. Vedno izberem BB." 

  Katja, Jezersko

 • "Čez noč sem potreboval izpit kategorije BE, temu se je BB prilagodil, da sem z minimalnim številom ur uspešno opravil izpit."

  Dejan, Kranj

Teoretični del

V šoli vožnje opravimo tečaj cestno prometnih predpisov. Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike.

Tečaj je sestavljen iz splošnega dela in dodatnega dela tečaja za posamezno kategorijo.

Splošni del tečaja obsega 16 ur predavanj, dodatni del tečaja pa obsega 8 ur. Prisotnost na tečaju je obvezna.

Vsi vozniki, ki že imate vozniško dovoljenje opravite le dodatni del izbrane kategorije.

 

Ko opravite tečaj CPP v šoli vožnje, tečaj prve pomoči in zdravniško spričevalo se lahko na pristojni Upravni enoti prijavite na izpit iz teorije pred izpitno komisijo.

Preverjanje znanja se izvede računalniško. Veljavnost izpita iz teorije pa je 3 leta.

 

Posebnosti

Prehod iz kategorije A1 v A2 in iz A2 v A je možen brez teoretičnega dela. Izpit za vleko priklopnika z osebnim vozilom je možno opraviti brez teoretičnega dela. 

03
 • Sandra Janc, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Sandra Janc
  Organizatorka usposabljanj, Kranj
  sandra.janc@bb.si
 • Ela Vidmar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Ela Vidmar
  Organizatorka usposabljanj, Škofja Loka
  ela.vidmar@bb.si
 • Irena Praprotnik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Irena Praprotnik
  Organizatorka usposabljanj, Radovljica
  irena.praprotnik@bb.si
04

Praktični del

Učne ure praktičnega dela usposabljanja za voznika opravite z učiteljem vožnje, ki ga izberete sami. S programom usposabljanja je predpisanih 20 učnih ur, za kategorije BE, CE in F pa 16 učnih ur.

Vozniški izpit opravljamo pred komisijo izpitnega centra in traja eno šolsko uro, za vozila kategorij A, A2C, CE, D, DE pa dve šolski uri.

 

Loading...