Ekonomist

Odskočna deska za izgradnjo bogate poklicne kariere.

Ekonomist

Program ekonomist ponuja splošno znanje poslovanja, komunikacije, informatike, prava in financ, modul v drugem letniku pa omogoča specializacijo v finance ali komercialo. Program je odlična odskočna deska ali vmesni člen v kariernem napredovanju.

 

Ekonomist ima običajno priložnost delati tako z ljudmi kot s podatki. Delo obsega razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetjih, podjetniško planiranje, pripravo razvojnih strategij podjetja, komuniciranje s strankami in poslovnimi partnerji itd. Zaradi širine pridobljenega znanja ekonomiste potrebujejo v vsakem podjetju tako v gospodarstvu kot v javni upravi.

01
02

Program

Program ekonomist traja dve leti in se konča z diplomsko nalogo. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da se posluša vzporedno le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Kranju.

 

Predavatelji z dolgoletnimi strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami predavajo zanimive teme s svojega strokovnega področja. Večina je zaposlena v uglednih slovenskih oziroma mednarodnih družbah in na pristojnih ministrstvih. Poskrbijo, da študenti dobijo zanimive in aktualne informacije ter trajnostno znanje. Predavanja popestrijo z modernimi tehnikami in metodami, njihovo predavateljsko delo je usmerjeno v reševanje problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju, organizirajo študijske ekskurzije in kot mentorji usmerjajo diplomante do srečnega konca – zagovora diplomske naloge.

 • "Šola BB poskrbi, da vsak študent pridobi strokovno znanje in kompetence."

  Dr. Marjeta Horjak, predavateljica

 • "Izobraževanje na šoli BB poteka na zelo visoki ravni, saj so tako predavatelji kot tudi ostali člani kolektiva razumevajoči in prijazni." 

  Bojan, ekonomist, Radovljica

Predmetnik

Višješolski strokovni program ekonomist je zasnovan od splošnega k posebnemu. V prvem letniku poslušate splošne predmete (komunikacijo, pravo, tuji jezik, finance, matematiko), v drugem letniku pa izberete modul, ki vam bolj ustreza glede na vaš interes ali zaposlitev.

 

LAHKO IZBIRATE MED MODULI:

 

Tehnični komercialist

Pridobi in poglobi znanja s področja nabave in prodaje. Osvoji osnovna znanja s področja poslovnega prava, zna oceniti kakovost v podjetju in zagotoviti izboljšave. Program se dotakne tudi proizvodnje, njenih procesov in tehnologije. Kot tehnični komercialist se lahko zaposlite tako v javnih kot v zasebnih organizacijah, ki se ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, proizvodnjo in logistiko.

 

Modul – Organizator poslovanja - Organizator podjetništva in trženja

Upravljaj s širokim spektrom znanja s področja prava, kakovosti s poudarkom na trženju in podjetništvu. Program je usmerjen tudi v varstvo narave in dela, saj ponuja tudi znanja s področja ekologije ter ergonomije in varstva pri delu. S takšnim naborom vsebin je tudi možnost zaposlitve velika.

 

Modul - Organizator poslovanja – Analiza in psihologija dela

Razširi svoja znanja poleg prava, kakovosti in varstva narave in opravljaj delo tudi na področje psihologije. Poglobi znanja na področju dela z ljudmi, prepoznaj njihova znanja in potrebe ter deluj v skladu z njimi. Prepoznaj poslovanje podjetja, ga analiziraj in predlagaj možne izboljšave.

 

Modul Računovodja – Računovodstvo za gospodarstvo

Za modul Računovodja se največkrat odločijo študenti in študentke, ki že opravljajo podobna dela in želijo svoje praktično znanje nadgraditi še s teoretičnim. To je modul v številkah, ki prinaša znanja s področja finančnega in stroškovnega računovodstva. Vključuje pa še vsebine s področja davkov, analize bilanc in drugih postopkov v računovodstvu. Modul je zelo specifično naravnan in je pravi izziv za vsakogar.

 

Modul Strokovni sodelavec za zavarovalništvo – Trženje zavarovanj

Modul je usmerjen v stroko in primeren za ljudi, ki jih zanimajo področja premoženjskih in osebnih zavarovanj ter njihovo trženje. Vključuje tudi osnove zavarovalništva in tuji jezik za stroko tako da omogoča tudi povezovanje s tujino.

03
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
 • Tatjana Čeh Naglič
  Tatjana Čeh Naglič
  Organizatorka izobraževanj
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
 • Mag. Maja Zalokar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, višja šola, visoka šola, srednja šola
  Mag. Maja Zalokar
  Ravnateljica višje strokovne šole
  maja.zalokar@bb.si
04

Vpis

Vpis v študijsko leto 2019/2020 bo potekal med februarjem in septembrom 2019 v referatu višje strokovne šole B&B v Kranju ali v Ljubljani. Informativno prijavo lahko oddate že danes preko spletnega obrazca. S tem si boste zagotovili, da vas bomo obveščali o vseh pomembnih datumih. 

 

PRIJAVA IN VPIS

Prijavni roki

1. prijave preko VPS bodo potekale med 12. 2. 2019 do 18. 3. 2019.

2. prijave preko VPS bodo potekale med 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 .

 

Vpisni roki

1. vpisni rok od 19. 7. 2019 do 25. 8. 2019.

2. vpisni rok od 23. 9. 2019 do 30. 9. 2019.

Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta je mogoč do 30. 10. 2019.

 

NAČIN PRIJAVE

Preko višješolske prijavne službe

Prijavo za vpis kandidati oddate preko elektronske vloge na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Naknadni vpis, na še prosta vpisna mesta v septembru, uredite v referatu šole.

 

Osebno v referatu šole

V času uradnih ur v Ljubljani ali v Kranju od 19. 3. 2019 do 30. 10. 2019.

 

INFORMATIVNO MESTO IN INFORMATIVNI DNEVI

Letališka cesta 16, Ljubljana

 • petek, 15. 2. 2019, ob 10.00 in 16.30 

 • sobota, 16. 2. 2019, ob 9. 00

 • petek, 22. 2. 2019, ob 16.30 

 • četrtek, 12. 9. 2019, ob 16.30

 

Ljubljanska cesta 30, Kranj

 • petek, 15. 2. 2019, ob 10.00 in 16.30 

 • sobota, 16. 2. 2019, ob 9. 00

 • petek, 22. 2. 2019, ob 16.30 

 • četrtek, 12. 9. 2019, ob 16.30

 

Ob vpisu boste potrebovali:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

 

Vpiše se lahko vsak, ki je opravil:

 • maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

 

Za dokončanje študija mora študent:

 • opraviti vse obveznosti po programu in
 • uspešno opraviti najmanj 800-urno praktično izobraževanje terizdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela bodo diplomanti/ diplomantke pridobili/e strokovni naziv ekonomist/ekonomistka.

Loading...