Visoka strokovna šola, program varstvo okolja

Varstvo okolja

Naravnanost v prihodnost odlikuje poklic okoljevarstvenika.

Študij varstva okolja omogoča prenos kompromisa med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom tudi v prakso.

Po zaključku študija boš znal/-a ustvarjati dobre pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Naučil/-a se boš analizirati in prepoznavati trende v Evropi in svetu, celovito obravnavati dogajanje z okoljskega področja ter spremljati trende s področja trajnostnega razvoja.

 

Študij varstva okolja je prava izbira zate, če želiš pridobiti:

 • strokovna znanja s področja varstva okolja
 • znanje o uporabi znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov
 • znanje o sporazumevanju v stroki in med strokami
 • sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja
 • odprt pogled za alternativne rešitve in stališča
 • kompetence za kreativno delovanje v stroki varstva okolja
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju

01
02

Program

Program Varstvo okolja traja tri leta in se zaključi z zagovorom diplomske naloge. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da poslušaš predavanja enega predmeta, nato sledi izpit.

Visokošolski strokovni program Varstvo okolja temelji na potrebah sodobne družbe, usmerjene v trajnostni razvoj. Poglobiti želimo zavedanje, da je treba iskati kompromis med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom.

Predmetnik omogoča pridobivanje tako družboslovnih kot naravoslovnih predmetov, zato je primeren za vsakogar.

Predavanja so popestrena z modernimi metodami in usmerjena v reševanje aktualnih problemov. Kot dodatno nadgrajevanja znanja in prenos teorije v prakso predavatelji organizirajo zanimive študijske ekskurzije.

 

PRIZNAVANJE IZPITOV

Imaš nedokončane študijske obveznosti? V referatu preveri možnosti za priznavanje že opravljenih izpitov. Priznamo vsebine, opravljene na drugi višji ali visoki šoli.

Dobra novica za vse z delovnimi izkušnjami - priznamo tudi vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

 • Med študijem sem spoznal različne teme, od prava do zdrave prehrane. Prijazen kolektiv in dostopni profesorji so poskrbeli, da je študij potekal brez zapletov. 

  Anže, Jesenice

 • Všeč mi je, da večina predavateljev prihaja iz prakse. Velikokrat smo predavanja zaključili z vajami na terenu.

  Henrika, Mojstrana

ZAPOSLITEV

Študij omogoča napredovanje na delovnem mestu, prevzem več odgovornosti, zaposlitev na vodstvenih delovnih mestih v gospodarstvu in javni upravi ali samozaposlitev. 

Kot študent visoke šole za trajnostni razvoj imaš možnost opravljanja študijske prakse v tujini, s čimer pridobiš nova mednarodna poznanstva in neprecenljive izkušnje iz tujine in postaneš iskan strokovnjak na slovenskem trgu.

Na podlagi pridobljenih celovitih znanj in spretnosti s področja varstva okolja si kot diplomant varstva okolja zaželena pridobitev vsakega okoljsko odgovornega podjetja.

Pozitivno mnenje k programu je dalo Ministrstvo RS za okolje in prostor.

 

ALUMNI KLUB

Po zaključku šolanja te vabimo, da ostaneš v naši družbi. Ohrani stike s sošolci, skupaj z nami snuj nove projekte, se mreži, odkrivaj nove karierne priložnosti, podajaj naprej svoje znanje študentom.

03
 • Mag. Maja Zalokar, BB, izobraževanje, šola, diploma, višja šola, visoka šola, srednja šola
  Mag. Maja Zalokar
  Direktorica Visoke šole za trajnostni razvoj
  maja.zalokar@bb.si
 • Tatjana Čeh Naglič
  Tatjana Čeh Naglič
  Predavateljica in organizatorka praktičnega izobraževanja
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
 • Polona Biba Drol, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Polona Biba Drol
  organizatorka izobraževanj
  biba.drol@bb.si
04

Informacije

Visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja

stopnja izobrazbe
1. bolonjska (SOK: 7, EOK: 6)

trajanje
3 leta (6 semestrov)

ECTS
180 kreditnih točk

strokovni naziv
diplomirani okoljevarstvenik (VS)/diplomirana okoljevarstvenica (VS)

kratek naziv
dipl. okoljevar. (VS)

kraj izvajanja študija
Ljubljana in Kranj

 

DOKUMENTI ŠOLE

 

INFORMATIVNO MESTO IN INFORMATIVNI DNEVI

B&B izobraževalni center - Letališka cesta 16a, Ljubljana

petek, 14. 2. ob 10.00 in ob 16.30
sobota, 15. 2. ob 9.00, 21. 2. ob 16.30
četrtek, 10. 9. ob 16.30

 

B&B izobraževalni center - Ljubljanska cesta 30, Kranj

petek, 14. 2. ob 10.00 in ob 16.30
sobota, 15. 2. ob 9.00, 21. 2. ob 16.30
četrtek, 10. 9. ob 16.30

 

Informacije o študijskem programu lahko dobite vsak delovnik preko telefona, elektronske pošte ali osebno v referatu v Ljubljani ali v Kranju.

 

PRIJAVNI IN VPISNI ROKI

Prijavni roki

1. prijavni rok: 16. 2. 2021 – 9. 7. 2021
2. prijavni rok: 10. 7. 2021 – 29. 9. 2021

Vpisni roki

1. vpisni rok:12. 7. 2021 – 16. 7. 2021
2. vpisni rok: 19. 7. 2021 – 30. 9. 2021 oziroma do zasedbe vpisnih mest.

Loading...