AVTODVIGALA | B&B

AVTODVIGALA

Nacionalna poklicna kvalifikacija za upravljavce avtodvigal

Program

Avtodvigala se uporabljajo na gradbiščih, pri montažah ali demontažah raznih betonskih in kovinskih konstrukcij. So različnih dimenzij in za različne namene. Pri ravnanju s takim dvigalom je potrebna natančnost, odgovornost, premišljenost, saj gre za premike težkih bremen, kjer v trenutku nepozornosti lahko pride do velike škode ali hude nesreče. Z avtodvigali lahko upravlja le ustrezno usposobljen kader.

Program je namenjen bodočim upravljavcem avtodvigal in delavcem, ki že delajo s hidravličnimi avtodvigali nimajo pa ustreznih pisnih dokazil.

Usposabljanje je namenjeno upravljavcem  avtodvigal, ki jih srečamo na gradbiščih, pri montažah ali demontažah raznih težkih (betonskih, kovinskih) konstrukcij in podobno. Z avtodvigali opravljamo dvigovanje in premeščanje težkih bremen.

Usposabljanje zajema strokovno teoretične vsebine, ki jih upravljavci avtodvigal morajo poznati za uspešno upravljanje mehanizacije in praktično ravnanje z avtodvigal pod vodstvom inštruktorja.

 

Program usposabljanja:

 • varnost in zdravje pri delu z avtodvigali,
 • osnove pogonov, vrste in opis motorjev,osnove elektrotehnike, trenja in mazanja, vzdrževanje ter hidravlika,
 • opis in delovanje avtodvigal,
 • praktično usposabljanje na avtodvigalu.

Po  uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu znanja prejme udeleženec potrdilo o strokovni usposobljenosti za upravljanje z avtodvigali.

01
02

Postopek

 • 1. - 3. dan: teoretično usposabljanje in strokovno predavanje.
 • 4. - 6. dan: praktično usposabljanje na delovnih strojih - poteka na poligonu po dogovoru z inštruktorjem.
 • Teoretični in praktični izpit.

Vsi kandidati bodo pred pričetkom tečaja dobili gradivo in program praktičnega usposabljanja.

 • "Na usposabljanju upravljavcev avtodvigal na BB sem pridobil uporabna znanja."

   

   

   

   

  Janez, Žiri

 • "Na usposabljanju za avtodvigalista na BB smo imeli odličnega inštruktorja."

  Mitja, Domžale
   

Pogoji

 • Starost 18 let,
 • izpit B kategorije,
 • zdravstvena usposobljenost kandidata,
 • praktično obvladovanje delovnih sredstev.

03
 • Petra Krnič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Petra Krnič
  Vodja poklicnih usposabljanj
  petra.krnic@bb.si
04

Prijava

Termin usposabljanja: 3.12.2015 - 10.12.2015

Prijavite se lahko na naslednje načine:

Loading...