Gozdar - NPK usposabljanje | BB.si

Gozdarski sekač

Usposabljanje za pridobitev NPK gozdarski sekač / gozdarska sekačica

Program

Opravljate sečnjo v gozdu, pa nimate ustreznega dokazila o vaših izkušnjah in znanju? Dela v gozdu je vedno več, ustrezno usposobljenega kadra pa je premalo. Izučite se za gozdarskega sekača.

Kdor dela v gozdu, se mora zavedati nujnosti znanja, primerne opremljenosti in tudi odgovornosti z vidika predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Osnovno znanje o pravilnem in varnem delu pri sečnji, krojenju in spravilu lesa ter izvajanju negovalnih in varstvenih del pridobite na usposabljanju, kjer svoja znanja dokažete še na preizkusu pred komisijo. Poleg znanja je bistvenega pomena tudi oprema, tako osebna kot delavna sredstva, ki jih uporabljamo pri sečnji.

V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije izvajamo usposabljanje gozdarskih sekačev in priprave na pridobitev NPK gozdarski sekač/sekačica.

 

Na usposabljanju kandidat pridobi znanja:

 • načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela,

 • racionalne porabe energije, materiala in časa,

 • varovanje zdravja in okolja,

 • komunikacije s predstavniki strokovnih služb in s strankami,

 • izvajanja pripravljalnih del,

 • izvedbe podiranja dreves,

 • obdelave podrtega drevesa,

 • ureditve delovišča in izvajanja gozdnega reda,

 • opravljati dela v posebnih in izrednih razmerah.

01
02

Pogoji

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolio, ki ga komisija za preverjanje in potrjevanje NPK gozdarski sekač/sekačica ovrednoti in delno ali v celoti prizna vsebine kataloga.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za prijavo v postopek potrjevanja in preverjanja NPK gozdarski sekač / gozdarska sekačica:

 • spričevalo o opravljeni najmanj osnovni šoli
 • starost 18 let

 

Obvezni in drugi dokumenti, ki jih mora kandidat priložiti v portofolio

Obvezni dokumenti:

 • prijava v postopek
 • kopija osebnega dokumenta
 • europass življenjepis

 

Drugi dokumenti, ki jih kandidat lahko še priloži k svoji vlogi:

 • potrdilo in priporočilo delodajalca o delovnih izkušnjah
 • potrdila o usposabljanjih s področja del in nalog gozdarskega sekača
 • fotokopijo delovne knjižice ali dovoljenje o zaposlitvi, v katerem je razviden datum zaposlitve oziroma delovne izkušnje na strokovnem področju

Tudi ostali dokumenti, ki niso obvezni za sestavo portfolia so v pomoč komisiji pri odločanju o priznavanju znanj, zapisanih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK gozdarski sekač / gozdarska sekačica.

Komisija se lahko na podlagi dokumentov v portfoliu odloči, da podeli certifikat NPK gozdarski sekač / gozdarska sekačica tudi brez preverjanja praktičnega znanjaČe komisija na podlagi pregledanega portfolia ne prizna znanj in spretnosti, zapisanih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK gozdarski sekač / gozdarska sekačica, kandidatovo znanje preveri s storitvijo z zagovorom.

 • "Brez čelade na glavi motorka ne vžge."

  Gozdni sekač Janko

 • Inštruktorji v programu sekač

  Dušan, Stane, Rajko in Zdravko

Potek

Potek usposabljanja in preizkusa:

 • 4 - dnevni tečaj - priprave na NPK gozdarski sekač
 • 10 - dnevni tečaj - osnovno usposabljanje za delo z motorno žago in za posek drevja

Usposabljanje poteka v učilnici, v delavnici, na poligonu in na delovišču v gozdu.

 • preizkus - NPK gozdarski sekač / gozdarska sekačica

Po  uspešno opravljenem preverjanju in potrjevanju usposobljenosti, kandidat pridobi javno veljavno potrdilo o nacionalni poklicni kvalifikaciji GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA, s katerim izpolnjujete zahtevo za opravljanje del v gozdu, ki jo preverja gozdarska inšpekcija.

Usposabljanje in preizkus potekata v Bohinjski Bistrici.

03
 • Petra Krnič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Petra Krnič
  Vodja poklicnih usposabljanj
  petra.krnic@bb.si
  051 395 100
04

Prijava

Prijavite se lahko na naslednje načine:

 • pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 2111, ali na telefonski številki: 04 280 83 00, 051 395 100,
 • pišete na usposabljanje@bb.si,
 • se prijavite preko spletnega obrazca.

BBlog Usposabljanje / 30.09.2015 / Petra Krnič

»Peetraaaaa, a bi midve šli v soboto na Truck Show v Radovljico? Naš Tim je čisto nor na kamione in bi ga peljali gledat te mašine.« Na obrazu se mi nariše nasmešek. To si želim. Dogajanje...

Loading...