Program D | BB izobraževanje in usposabljanje

Program D

Za serviserje opreme z visokonapetostnimi stikalnimi mehanizmi

Program

Partnersko podjetje ICES izvaja programe usposabljanja serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline.

Usposabljanje je obvezno in je namenjeno serviserjem opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline za visokonapetostne stikalne mehanizmeprogram D.

Usposabljanje poteka v dveh dneh in je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja. Praktični del usposabljanja izvajamo v sodelovanju s podjetjem ELWE&Co d.o.o.

Prav tako morajo kandidati opravljati teoretični in praktični, s katerim pridobijo spričevalo, ki ga je potrebno obnoviti na 5 let.

01

Postopek

Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov določa, da so se serviserji dolžni za opravljanje svoje dejavnosti strokovno usposobiti, da poznajo veljavne predpise in standarde, imajo znanja in veščine s področja preprečevanja emisij ter zajemanja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ter varnega ravnanja z opremo.

Kandidati se morajo udeležiti teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter opraviti teoretični in praktični izpit. Z uspešno opravljenim izpitom kandidat pridobi spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini, ki ga je potrebno obnoviti na 5 let.

Kandidati, ki se želijo udeležiti izpita in pridobiti spričevalo o strokovni usposobljenosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • starost najmanj 18 let,
  • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri ali
  • končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
  • končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali končana najmanj višja strokovna izobrazba

03
04

Prijava

BBlog Usposabljanje / 30.09.2015 / Petra Krnič

Zadnjič sem se kljub napovedanim dežnim kapljam s še dvema izkušenima kolesarjema, ki me večkrat podrezata, zakaj imam specialko, če nikoli ne sedem nanjo,  podala na cesto. Moram reči, da...