Upravljavci energetskih naprav | BB izobraževanje in usposabljanje

Upravljavci energetskih naprav

Usposabljanje

Kandidate za upravljavce elektroenergetskih objektov, postrojev in naprav usposabljajo vrhunski strokovnjaki s področja energetike. Razmere na trgu in visoki standardi delodajalcev zahtevajo poglobljena znanja in praktične izkušnje.

Udeleženci pridobijo vso potrebno literaturo in znanje, prilagojeno delovnemu okolju, izkušnjam in visokim zahtevam organizacij, v katerih so zaposleni. Pridobljeno potrdilo o usposobljenosti izda Komisija za preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo.

Usposabljanje je namenjeno tako tistim, ki se usposabljajo prvič (prvi preizkus znanja), kot tudi posameznikom, ki svoje znanje obnavljajo vsakih pet let (občasni preizkus znanja). Kandidati na usposabljanju pridobijo ali obnovijo nujno potrebno znanje in se seznanijo z novostmi, izvedenimi na elektroenergetskih napravah, ki jih upravljajo.

01
02

Preizkusi znanja

Dne 04.12.2015 je v Uradnem listu RS, št. 92/2015 izšel nov Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavce energetskih naprav.

4. člen obravnava delavce, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav, za katere pravilnik predpisuje strokovno usposabljanje in preizkus znanja.

Usposabljanje in uspešno opravljen preizkus znanja je izpolnitev zahtev po 4. členu pravilnika, ki je pogoj za opravljanje dela za delavce, ki opravljajo dela na energetskih napravah.

 

Prvega preizkusa znanja se lahko udeležijo le kandidati, ki izpolnjujejo s pravilnikom  predpisana dela in naloge upravljanja energetskih naprav ter predpisane pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj in so končali strokovno usposabljanje po tem pravilniku

 

 

 

 

 

PRIJAVA NA PRVI PREIZKUS ZNANJA

Delavci, ki so že pridobili strokovno usposobljenost po pravilniku in uspešno opravili prvi preizkus znanja, morajo vsakih pet let preverjati teoretično usposobljenost z občasnim preizkusom znanja.

 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavce energetskih naprav
 • Razpis rokov za prvi preizkus znanja za upravljavce energetskih naprav
 • Prijava za prvi preizkus znanja
 • Poročilo mentorja
 • Prijava za ponovni preizkus znanja

 

  PRIJAVA NA OBČASNI PREIZKUS ZNANJA

  • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavce energetskih naprav
  • Razpis rokov za občani preizkus znanja za upravljavce energetskih naprav
  • Prijava za občasni preizkus znanja
  • Prijava za ponovni preizkus znanja

  Kontakt

  PE Kranj

  Cesta Staneta Žagarja 27a

  4000 Kranj

  ______________

  T: 04 280 83 00
  M: 031 624 000
  E: info@bb.si

   

  PE Labore

  Ljubljanska cesta 30

  4000 Kranj

  ______________

  T: 04 280 83 04
  M: 031 375 790
  E: info@bb.si

  03
  • Mag. Brane Lotrič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
   Mag. Brane Lotrič
   Direktor
   brane.lotric@bb.si
   04 280 83 00
  • Grega Kramar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
   Grega Kramar
   Računovodstvo
   grega.kramar@bb.si
   051 637 565
  • Špela Bedene, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
   Špela Bedene
   Organizacija izobraževanja
   spela.bedene@bb.si
   059 333 855
  • Sandra Janc, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
   Sandra Janc
   Administracija
   sandra.janc@bb.si
   031 624 000
  BBlog Avtošola / 17.11.2015 / Matjaž Mozetič

  Vse pogosteje vidimo spodbudne teste električnih avtomobilov in pri tem se vprašam, kdaj bo tudi na področju avtošol ugodna klima za uporabo avtomobilov na električni ali hibridni pogon. Vir...