Usposabljanje upravljavcev energetskih naprav | BB izobraževanje in usposabljanje

Usposabljanje upravljavcev energetskih naprav

02

Program

Kandidate za upravljavce elektroenergetskih objektov, postrojev in naprav usposabljajo vrhunski strokovnjaki s področja energetike. Razmere na trgu in visoki standardi delodajalcev zahtevajo poglobljena znanja in praktične izkušnje Udeleženci pridobijo vso potrebno literaturo in znanje, prilagojeno delovnemu okolju, izkušnjam in visokim zahtevam organizacij, v katerih so zaposleni. Pridobljeno potrdilo o usposobljenosti izda Komisija za preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo.

Usposabljanje je namenjeno tako tistim, ki se usposabljajo prvič (prvi preizkus znanja), kot tudi posameznikom, ki svoje znanje obnavljajo vsakih pet let (občasni preizkus znanja). Kandidati na usposabljanju pridobijo ali obnovijo nujno potrebno znanje in se seznanijo z novostmi, izvedenimi na elektroenergetskih napravah, ki jih upravljajo.

Postopek

Delavci, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav se morajo po 4. členu Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav udeležiti strokovnega usposabljanje in preizkus znanja.

Usposabljanje je namenjeno tistim, ki se prvič usposabljajo (začetno usposabljanje – prvi preizkus) ali ki svoje znanje obnavljajo vsakih pet let (obnovitveno usposabljanje – občasni preizkus).

Program se sestavi za vsako skupino posebej, da kandidati pridobijo ali obnovijo nujno potrebno znanje in se seznanijo z novostmi, izvedenimi na elektroenergetskih napravah, ki jih upravljajo. Usposabljanje je načeloma zaključeno v enem tednu (točen urnik udeleženci dobijo pred začetkom).

03
04

Prijava

Prijavite se lahko na naslednje načine:

BBlog Usposabljanje / 17.02.2017 / Petra Krnič

Tako je dejal sekač Janko. V prihodnjih dneh bomo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v Bohinjski Bistrici usposabljali bodoče gozdarske sekače, ki po usposabljanju opravijo še...