Usposabljanje železniških delavcev | B&B

Usposabljanje železniških delavcev

Strokovno usposabljanje, izpopolnjevanje in preverjanje kandidatov za delovna mesta izvršilnih železniških delavcev, strojevodij in drugega vlakovnega osebja

Programi

S pooblastilom Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije ima družba B&B, d.o.o. status subjekta za :

 

 • usposabljanje in preverjanje izvršilnih železniških delavcev in izvršilnih železniških delavcev na industrijskih tirih po programih:

- Teoretično usposabljanje;

- Teoretično izpopolnjevanje;

- Preverjanje teoretične usposobljenosti delavcev,

 

 • usposabljanje strojevodij in voznikov progovnih vozil po programih:

- Splošno strokovno znanje;

- Strokovno zanje o vozilih in voznih sredstvih;

- Strokovno zanje o železniški infrastrukturi;

- Jezikovno zanje,

 

 • preverjanje strojevodij in voznikov progovnih vozil po programih:

- Splošno strokovno znanje;

- Strokovno zanje o vozilih in voznih sredstvih;

- Strokovno zanje o železniški infrastrukturi;

- Jezikovno zanje.

01
02

Usposabljanje

Izvajamo usposabljanje, preverjanje, redno in izredno strokovno izpopolnjevanje ter redno in izredno preverjanje strokovne usposobljenosti za izvršilne železniške delavce na naslednjih delovnih mestih:

 

 • strojevodja,
 • voznik progovnih vozil,
 • premikač,
 • premikač na industrijskem tiru,
 • vodja premika,
 • vodja premika na industrijskem tiru,
 • vlakovodja,
 • pomočnik strojevodje,
 • strojevodja na industrijskem tiru,
 • preglednik vagonov,
 • kretnik,
 • odjavnik,
 • prometnik,
 • progovni prometnik,
 • vlakovni dispečer,
 • progovni čuvaj,
 • vzdrževalec proge, objektov in opreme proge,
 • vzdrževalec signalno varnostnih naprav,
 • vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme,
 • vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke,
 • dispečer stabilnih naprav električne vleke,
 • sprevodnik,
 • vodja vlaka.

 

Nudimo tudi:

 • Svetovanje pri upravljanju z industrijskimi tir.
 • RID – prevoz nevarnih snovi v mednarodnem prometu.
 • IP – izredni prevozi po železniški infrastrukturi.
 • Pregled in izdelava poslovnih redov.

 • Odlikujejo nas strokovnost in bogate izkušnje. Prisegamo na osebni pristop, svetujemo in pripravimo storitev po vaši meri. 

  Dušan Frank, vodja usposabljanja izvršilnih železniških delavcev

 • Vlaki so bili od nekdaj moja strast in od malega sem vedela, da želim postati strojevodja. Na BB so mi to omogočili.

  Suzana, Škofljica

Potek

Usposabljanja, izpopolnjevanja in preverjanja strokovne usposobljenosti se izvajajo na podlagi Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (UR list RS, št. 44/11) in v skladu z Direktivo 2007/95/ES Evropskega parlamenta ter Sklepa komisije 2011/756/EU.

 

Vstopni pogoji

03
 • Dušan Frank, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Dušan Frank
  Strokovni sodelavec za področje železniškega prometa
  dusan.frank@bb.si
 • Špela Bedene, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Špela Bedene
  Vodja projektov
  spela.bedene@bb.si
Loading...