Disponent | B&B

Disponent

Pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije

Disponent

Disponent ureja organizacijo transporta blaga, njegovi nalogi sta pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami. Skrbi za pravilno zavarovanje pošiljk, daje navodila in usklajuje delo carinskih deklarantov. Potrjuje in overja račune dobaviteljev. Če je potrebno, izpolni carinsko dokumentacijo, sodeluje z naročnikom storitve in vodi komercialno operativne razgovore. S svojim delom zagotavlja, da je dogovorjena storitev, organizacija transporta v celoti opravljena.

Na podlagi prejetih nalog v prometni pisarni disponent prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo za organizacijo prevozov in transporta, organizira in vodi prevzemni proces v logistiki, organizira in vodi odpremni in oskrbni proces v logistiki, organizira in vodi hrambni proces ter upravljanje s skladiščnimi sistemi, organizira in vodi zunanji transport, izvaja in vodi vračanja blaga in upravlja z reklamacijami, organizira in vodi dodelavne procese in storitve v logistiki ter organizira in vodi povratno logistiko in upošteva okoljske standarde.

Disponent certifikat

01
02

Program in cilji

Program usposabljanja

1. modul: Komunikacija v prometni pisarni (komunikacija in timsko delo disponenta)

2. modul: Zakonodaja, prevozna sredstva ter embaliranje

3. modul: Načrtovanje in izvedba prevoznega procesa

4. modul: Proces prevoza blaga

5. modul: Uporaba informacijsko-komunikacijske in programske opreme v prometni pisarni

 

Trajanje usposabljanja: 30 pedagoških ur (5 srečanj po 6 pedagoških ur)

Lokacija: Izobraževalni center B&B, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj

 

Cilji programa usposabljanja

 • Načrtovanje, organiziranje in nadziranje kakovosti dela prometne pisarne v podjetju za prevoz tovora v cestnem prometu

 • Upravljanje voznega parka in vodenje dela voznikov in podizvajalcev v skladu s cilji podjetja

 • Pridobivanje prevozne storitve ter njeno izpeljavo, vključno z izračunavanjem stroškov prevoza in ekonomske cene prevozne storitve

 

  Izdaja certifikata

  Udeleženec ob zaključku pridobi certifikat strokovne kvalifikacije »DISPONENT«. Certifikat podeljuje B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. in  Združenje za razvoj znanja v sodelovanju s Podjetniško trgovsko zbornico.

  Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Certifikatu se izda v slovenskem in angleškem jeziku, na njem pa so zapisane strokovne kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku sprotnega preverjanja.

  Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju vodenja in upravljanja v logistiki ter z udeležbo na usposabljanjih iz področja vodenja in upravljanja logistike (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

  Pogoji

  Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati, ki imajo:

  • dokončano srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju dela disponiranja v prometni pisarni ali
  • najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

  03
  • Urška Dolenc, BB
   Urška Dolenc
   Vodja projektov
   urska.dolenc@bb.si
  04

  Prijava

  TELEFON

  041 762 707

   

  ELEKTRONSKI NASLOV

  usposabljanje@bb.si

   

  ELEKTRONSKI OBRAZEC

  BBlog Usposabljanje / 20.05.2019 / Urška Dolenc

  Disponent ureja organizacijo transporta blaga, njegovi nalogi sta pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami. Skrbi za pravilno zavarovanje pošiljk, daje navodila, usklajuje delo...

  Loading...