Razpis za osebje - višja šola | BB.si

Razpis za osebje - višja šola

Razpis za mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja za namen poučevanja in usposabljanja v študijskem letu 2017/2018

Predmet razpisa

V okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, B&B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o., razpisuje v študijskem letu 2018/2019 razpis za izmenjavo pedagoškega in nepedagoškega osebja v tujini, in sicer:

 

 • 1 mesto - mobilnost osebja za namen poučevanja;

 • 1 mesto - mobilnost osebja za namen usposabljanja:

 

Na razpis za poučevanje in usposabljanje se lahko prijavijo posamezniki, ki delajo oziroma so v delovnem razmerju s podjetjem B&B, d.o.o. nosilcem EUC;

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Sodelujoče države, kjer lahko v okviru Erasmus+ programa poteka mobilnost, so  vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

01
02

Postopek

Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna Erasmus komisija, ki jo bodo sestavljali Erasmus koordinator, ravnateljica višje strokovne šole in direktor podjetja B&B.  

 

Vse prejete vloge bo komisija proučila in izbrala potencialne kandidate, ki po vnaprej znanih merilih dosegajo najvišjo oceno. Merila za izbor kandidatov bodo naslednja:

 • doprinos mobilnosti k osebnostnemu razvoju kandidata,
 • doprinos mobilnosti k zastavljeni strategiji internacionalizacije višje strokovne šole,
 • znanje tujega jezika,
 • praktične izkušnje.

 

Končni izbor kandidata bo opravljen na podlagi individualnega razgovora. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v roku 14 dni po zaključku razpisa.  

Dotacija

Erasmus finančna  dotacija kandidatu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja.

 

Višina ERASMUS dotacije za mobilnost predavateljev in zaposlenih v tujini je odvisno od države gostiteljice in trajanja mobilnosti:    

 

Dežela gostiteljica

Znesek

Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika

Britanija

96‒160 €/dan

Belgija, Bolgarija, Češka republika, Grčija,

Francija, Italija, Ciper, Luksemburg, Madžarska,

Avstrija, Poljska, Romunija, Finska, Islandija,

Lihtenštajn, Norveška, Turčija

84‒140 €/dan

Nemčija, Španija, Latvija, Malta, Portugalska,

Slovaška, Republika Makedonija

72‒120 €/dan

Nemčija, Španija, Latvija, Malta, Portugalska,

Slovaška, Republika Makedonija

50‒100 €/dan

 

 

Pot

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija).

 

Razdalja potovanja

Znesek

Med 10 in 99 KM:

20 € na udeleženca

Med 100 in 499 KM:

180 € na udeleženca

Med 500 in 1999 KM:

275 € na udeleženca

Med 2000 in 2999 KM:

360 € na udeleženca

Med 3000 in 3999 KM:

530 € na udeleženca

Med 4000 in 7999 KM:

820 € na udeleženca

8000 KM in več

1100 € na udeleženca

03
 • Klemen Sušnik, BB, izobraževanje, usposabljanje
  Klemen Sušnik
  Organizator izobraževanj
  klemen.susnik@bb.si
  041 312 330
 • tatjana čeh naglič, vodja delavnic, delavnice za brezposelne
  Tatjana Čeh Naglič
  Vodja kariernega centra
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
  041 680 229
04

Prijava

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da oddate prijavo v referat šole B&B v Ljubljani ali Kranju. Poleg prijavnega obrazca naj bodo priložene zahtevane priloge:

 • prijavni obrazec,
 • kratek opis mobilnosti s poudarkom na uresničevanju zastavljene strategije internacionalizacije (več na spletni strani).
 • življenjepis (Europass).

Razpis je odprt do porabe sredstev.

 

Dodatne informacije lahko dobite na spletnem naslovu Erasmus+ ali v referatu šole B&B v Ljubljani ali Kranju.

 

Kontakt

Klemen Sušnik – Erasmus institucionalni koordinator

BBlog Avtošola / 28.01.2016 / Ela Vidmar in Kaja Kramar

1. Tečaj prve pomoči Izpit iz prve pomoči moramo opraviti vsi, preden se prijavimo na teoretični izpit, razen kandidatov za kategoriji AM in F. Prijavimo se na najbližji pristojni...

Loading...