Razpis za predavatelje - višja šola | BB izobraževanje in usposabljanje

Razpis za predavatelje - višja šola

Razpis za mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja za namen poučevanja in usposabljanja v študijskem letu 2016/2017

Predmet razpisa

V okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, B&B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o., razpisuje v študijskem letu 2016/2017 razpis za izmenjavo pedagoškega in nepedagoškega osebja v tujini, in sicer:

 

  • 1 mesto - mobilnost osebja za namen poučevanja;

  • 1 mesto - mobilnost osebja za namen usposabljanja:

 

Na razpis za poučevanje in usposabljanje se lahko prijavijo posamezniki, ki delajo oziroma so v delovnem razmerju s podjetjem B&B, d.o.o. nosilcem EUC;

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Sodelujoče države, kjer lahko v okviru Erasmus+ programa poteka mobilnost, so  vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

01
02

Postopek

Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna Erasmus komisija, ki jo bodo sestavljali Erasmus koordinator, ravnateljica višje strokovne šole in direktor podjetja B&B.  

 

Vse prejete vloge bo komisija proučila in izbrala potencialne kandidate, ki po vnaprej znanih merilih dosegajo najvišjo oceno. Merila za izbor kandidatov bodo naslednja:

  • doprinos mobilnosti k osebnostnemu razvoju kandidata,
  • doprinos mobilnosti k zastavljeni strategiji internacionalizacije višje strokovne šole,
  • znanje tujega jezika,
  • praktične izkušnje.

 

Končni izbor kandidata bo opravljen na podlagi individualnega razgovora. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v roku 14 dni po zaključku razpisa.  

Dotacija

Erasmus finančna  dotacija kandidatu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja.

 

Višina ERASMUS dotacije za mobilnost predavateljev in zaposlenih v tujini je odvisno od države gostiteljice in trajanja mobilnosti:    

 

Dežela gostiteljica

Znesek na dan

Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika

Britanija

80‒160 €

Belgija, Bolgarija, Češka republika, Grčija,

Francija, Italija, Ciper, Luksemburg, Madžarska,

Avstrija, Poljska, Romunija, Finska, Islandija,

Lihtenštajn, Norveška, Turčija

70‒140 €

Nemčija, Španija, Latvija, Malta, Portugalska,

Slovaška, Republika Makedonija

60‒120 €

Nemčija, Španija, Latvija, Malta, Portugalska,

Slovaška, Republika Makedonija

50‒100 €

 

 

Pot

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija).

 

Razdalja potovanja

Znesek

Med 100 in 499 KM:

180 € na udeleženca

Med 500 in 1999 KM:

275 € na udeleženca

Med 2000 in 2999 KM:

360 € na udeleženca

Med 3000 in 3999 KM:

530 € na udeleženca

Med 4000 in 7999 KM:

820 € na udeleženca

8000 KM in več

1100 € na udeleženca

03
04

Prijava

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da oddate prijavo v referat šole B&B v Ljubljani ali Kranju. Poleg prijavnega obrazca naj bodo priložene zahtevane priloge:

  • prijavni obrazec,
  • kratek opis mobilnosti s poudarkom na uresničevanju zastavljene strategije internacionalizacije (več na spletni strani).
  • življenjepis (Europass).

Razpis je odprt do porabe sredstev.

 

Dodatne informacije lahko dobite na spletnem naslovu Erasmus+ ali v referatu šole B&B v Ljubljani ali Kranju.

 

Kontakt

Klemen Sušnik – Erasmus institucionalni koordinator

BBlog Avtošola / 21.08.2015 / Aljoša Kolander

Vsako poletje se dobršen del Evropejcev odpravi na bolj ali manj zaslužen dopust. Mnogi med njimi se na pot odpravijo z avtom. Naša dežela z miniaturno, ali še bolje, »Mini mundus« obalo,...