Razpis za osebje (visoka šola) | B&B

Razpis za osebje (visoka šola)

Razpis za mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja za namen poučevanja in usposabljanja v študijskem letu 2017/2018.

Predmet razpisa

V okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, razpisuje v študijskem letu 2018/2019 razpis za izmenjavo pedagoškega in nepedagoškega osebja v tujini, in sicer:

 

 • 1 mesto - mobilnost osebja za namen poučevanja;

 • 1 mesto - mobilnost osebja za namen usposabljanja.

 

Na razpis za poučevanje in usposabljanje se lahko prijavijo posamezniki, ki delajo oziroma so v delovnem razmerju z B&B Visokošolskim zavodom za trajnostni razvoj, nosilcem EUC; Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden. Sodelujoče države, kjer lahko v okviru Erasmus+ programa poteka mobilnost, so vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

01
02

Postopek

Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna Erasmus komisija, ki jo bodo sestavljali Erasmus koordinator, dekan šole in direktorica visokošolskega zavoda.

 

Vse prejete vloge bo komisija proučila in izbrala potencialne kandidate, ki po vnaprej znanih merilih dosegajo najvišjo oceno. Merila za izbor kandidatov bodo naslednja:

 • doprinos mobilnosti k osebnostnemu razvoju kandidata,
 • doprinos mobilnosti k zastavljeni strategiji internacionalizacije visoke šole,
 • znanje tujega jezika,
 • praktične izkušnje.

 

Končni izbor kandidata bo opravljen na podlagi individualnega razgovora. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v roku 14 dni po zaključku razpisa.  

Dotacija

Erasmus finančna  dotacija kandidatu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja.

 

Višina ERASMUS dotacije za mobilnost predavateljev in zaposlenih v tujini je odvisno od države gostiteljice in trajanja mobilnosti:    

 

Dežela gostiteljica

Znesek

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška 

108‒180 €/dan

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

96‒160 €/dan

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Republika Makedonija, Turčija

84‒140 €/dan

 

Pot

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija).

 

Razdalja potovanja

Znesek

Med 10 in 99 KM:

20 € na udeleženca

Med 100 in 499 KM:

180 € na udeleženca

Med 500 in 1999 KM:

275 € na udeleženca

Med 2000 in 2999 KM:

360 € na udeleženca

Med 3000 in 3999 KM:

530 € na udeleženca

Med 4000 in 7999 KM:

820 € na udeleženca

8000 KM in več

1100 € na udeleženca

03
 • Klemen Sušnik, BB, izobraževanje, usposabljanje
  Klemen Sušnik
  Organizator izobraževanj
  klemen.susnik@bb.si
 • Tatjana Čeh Naglič
  Tatjana Čeh Naglič
  Organizatorka izobraževanj
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
04

Prijava

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da oddate prijavo v referat šole B&B v Ljubljani ali Kranju. Poleg prijavnega obrazca naj bodo priložene zahtevane priloge:

 • prijavni obrazec,
 • kratek opis mobilnosti s poudarkom na uresničevanju zastavljene strategije internacionalizacije (več na spletni strani).
 • življenjepis (Europass).

Razpis je odprt do porabe sredstev.

 

Dodatne informacije lahko dobite na spletnem naslovu Erasmus+ ali v referatu šole B&B v Ljubljani ali Kranju.

 

Kontakt

Klemen Sušnik – Erasmus institucionalni koordinator

BBlog Izobraževanje / 10.04.2019 / Tatjana Čeh Naglič

Tudi letos se pridružujemo nacionalni kampanji TVU (teden vseživljenjskega učenja) in odpiramo okna učenju za življenje. Izberite teme, ki vas zanimajo in se udeležite številnih dogodkov, ki...

Loading...