Spremljevalec izrednih prevozov | BB izobraževanje in usposabljanje

Spremljevalec izrednih prevozov

Usposabljanje za pridobitev licence spremljevalca izrednih prevozov v cestnem prometu

Usposabljanje

Podjetje B&B je pooblaščeno za izvajanje usposabljanj spremljevalcev izrednih prevozov. Usposabljanja se izvajajo v skladu s Pravilnikom o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov (Ur. l. RS, št. 47/2009) in vključujejo teoretično ter praktično usposabljanje in preizkus.

01
02

Program

Usposabljanje je izvedeno v enem dnevu, traja 8 šolskih ur in je razdeljeno na teoretično usposabljanje (6 ur) ter praktično usposabljanje (2 uri).

 

Obseg

 • predpisi v delih, ki se nanašajo na izvajanje izrednih cestnih prevozov,
 • organizacija in tehnična priprava izrednih prevozov,
 • prometna varnost izrednih prevozov,
 • praktično usposabljanje.

 

Cena

Cena usposabljanja znaša 274,10 EUR (brez DDV) in vključuje predpisano usposabljanje, gradivo, stroške izpita in izdajo kartice.

Pogoji

Usposabljanja se lahko udeležijo kandidati ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • vozniško dovoljenje najmanj B kategorije,
 • vozniško dovoljenje vsaj 3 leta,
 • nekaznovan za kazniva dejanja s področja varnosti cestnega prometa.

03
 • Boštjan Paušer, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, varna vožnja, trening varne vožnje
  Boštjan Paušer
  Vodja treningov varne vožnje
  bostjan.pauser@bb.si
  041 762 606
 • Aljoša Kolander, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, izredni prevozi
  Aljoša Kolander
  Vodja področja izredni prevozi
  aljosa.kolander@bb.si
  041 568 229
04

Izpit

Preizkus strokovne usposobljenosti opravlja strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje minister, pristojen za promet. Preizkus je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega dela. Kandidati, ki uspešno opravijo praktični del, lahko pristopijo k teoretičnemu delu.

Izpitna pola na teoretičnem delu preizkusa znanja je sestavljena iz 20 sklopov vprašanj, ki imajo od 2 do 5 podvprašanj. Vsak odgovor na podvprašanje šteje eno točko. Na vprašanja kandidat odgovarja z DA ali NE. Šteje se, da je kandidat opravil teoretični del preizkus znanja, če je dosegel najmanj 70 odstotkov skupnega števila točk. Teoretični preizkus traja 60 minut.

BBlog Izobraževanje / 18.01.2016 / Mag. Brane Lotrič

Časi, ko smo se odrasli na veliko vpisovali v izobraževanje odraslih, se nam zdijo preteklost. Redni študij je dostopen vsakomur. Poglejmo, kje se srečata naša prihodnost in izobraževanje....