Svetovalni center | BB.si

Poslanstvo

Koordinacija svetovalnih storitev, ki študentom izboljšajo njihovo izobraževalno izkušnjo, in negovanje akademske in osebnostne rasti vseh deležnikov. Zagotavljajo jo zaposleni, ki so predani stalnemu napredku.

01
02

Kaj nudimo?

 • Pripravljamo osebne izobraževalne načrte, opravimo evalvacijski pogovor
 • Izvajamo svetovanja za študente vpisane v prvi letnik, ki prehajajo med študijskimi programi.
 • Nudimo pomoč pri izzivih, ki jih predstavlja izredni način študija (ocena napredka, možne oblike pomoči) in zaključek študija (ocena napredka, možne oblike pomoči).
 • Izvajamo seminarje za učinkovitejše razporejanje službenih in študijskih obveznosti.
 • Spodbujamo Erasmus izmenjave preko predstavitev in Erasmus kotička.
 • Študentom predstavljamo posamezne postopke, ki jih vodi šola in podporne storitve, ki so na voljo.
 • Nudimo mentorstvo in organiziramo tutorstvo.
 • Izvajamo projekte za spodbujanje enakopravnosti.
 • Imenovanega imamo pooblaščenca za boj proti diskriminaciji, ki je študentom na voljo vsakodnevno.
 • Nudimo pomoč študentom s posebnimi potrebami.
 • Tako študentom kot zaposlenim je na voljo koordinator sreče. Na voljo je za vse predloge, ki jih imajo študenti in zaposleni. Deluje tudi na področju spodbujanja  večje aktivnosti pri vključevanju v delovanje šole. Koordinator sreče je v obdobju 2016-2020: Tatjana Čeh Naglič. Za termin pogovora se lahko dogovorite po telefonu 041 680 229 ali elektronski pošti tatjana.ceh-naglic@bb.si.
 • Smo branik avtonomije predavateljev.
 • Načrtujemo nove projekte, ki bodo skladni z aktualnimi potrebami.

Kdo je na voljo?

 • Mag. Maja Zalokar, vodja svetovalnega centra in pooblaščenec za boj proti diskriminaciji
 • Saša Plaznik, svetovalka
 • Ana Orešnik, organizatorka izobraževanj, svetovalka
 • Klemen Sušnik, Erasmus koordinator
 • Tatjana Čeh Naglič, koordinator sreče

03
 • Mag. Maja Zalokar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Mag. Maja Zalokar
  Direktorica Visoke šole za trajnostni razvoj in ravnateljica višje strokovne šole
  maja.zalokar@bb.si
  041 329 132
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
  031 375 790
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
  031 375 790
 • Klemen Sušnik, BB, izobraževanje, usposabljanje
  Klemen Sušnik
  Organizator izobraževanj
  klemen.susnik@bb.si
  041 312 330
 • tatjana čeh naglič, vodja delavnic, delavnice za brezposelne
  Tatjana Čeh Naglič
  Vodja kariernega centra
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
  041 680 229
BBlog Izobraževanje / 20.01.2016 / Katarina Šifrer

Dijaki se po končani srednji šoli odločajo za izbiro poklica. Nekateri se zaposlijo, velika večina pa se odloči za študij na različnih fakultetah. Med mladimi so zelo priljubljeni redni...

Loading...