Varstvo okolja | B&B

Varstvo okolja

Varstvo okolja je potreba, je trend, je znanje.

Varstvo okolja

Varstvo okolja je sodoben, na stroki utemeljen in širok študijski program, ki omogoča poglobitev znanja o varstvu okolja in zaposljivost praktično povsod. Varstvo okolja je veliko več kot le ločevanje odpadkov, poglobiti želimo zavedanje, da je treba iskati kompromis med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom. Predmetnik omogoča pridobivanje tako družboslovnih kot naravoslovnih predmetov, zato je primeren za vsakogar. Stopnja izobrazbe VI/2 pa omogoča napredovanje na delovnem mestu, prevzem večjih odgovornosti, zaposlitev na vodstvenih delovnih mestih tako v gospodarstvu kot javni upravi ali samozaposlitev.

 

01
02

Program

Program Varstvo okolja traja tri leta in se konča z diplomsko nalogo. Kandidati s končano višjo strokovno šolo se lahko po merilih za prehode vpišete v drugi letnik in zaključite v dveh letih. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da se posluša vzporedno le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Kranju in Ljubljani.

Predmetnik

Visokošolski strokovni program Varstvo okolja temelji na potrebah sodobne družbe, usmerjene v trajnostni razvoj. Diplomanti varstva okolja boste pridobili strokovna znanja s področja varstva okolja in usposobljenost za uporabo znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov, sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja, kooperativnost in skupinsko delo, odprtost za alternativne poglede in rešitve, kreativno delovanje v stroki varstva okolja ter iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju.

03
04

Vpis

Vpis v študijsko leto 2018/2019 bo potekal med februarjem in septembrom 2018 ​ v referatu visoke šole B&B v Kranju ali v Ljubljani. Informativno prijavo lahko oddate že danes preko spletnega obrazca. S tem si boste zagotovili, da vas bomo obveščali o vseh pomembnih datumih. Na visoko šolo se lahko, kot občani, vpišete kadarkoli.

 

Prijava

Prve prijave preko eVS na visoki šoli bodo potekale med 5. 2. 2018 in 29. 6. 2018.

Druge prijave preko eVS na visoki šoli bodo potekale med 9. 7. 2018 in 27. 9. 2018.

 

Način prijave

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Če se kandidat prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal na ta način (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis);
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti najpozneje 5 dni po zaključku prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
 • Osebno v referatu šole v času uradnih ur v Ljubljani ali v Kranju.

 

Informativno mesto in informativni dnevi

Varstvo okolja: Letališka cesta 16, Ljubljana

 • 9. 2. 2018 ob 10.00 in 16.30
 • 10. 2. 2018 ob 9.00
 • 16. 2. 2018 ob 16.30
 • 13. 9. 2018 ob 16.30

 

Varstvo okolja: Ljubljanska cesta 30, Kranj

 • 9. 2. 2018 ob 10.00 in 16.30
 • 10. 2. 2018 ob 9.00
 • 16. 2. 2018 ob 16.30
 • 13. 9. 2018 ob 16.30

 

Ob vpisu boste potrebovali:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

 

Vpiše se lahko vsak, ki je opravil:

 • maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Diplomantom višjih strokovnih šol, ki so se med študijem že seznanili s posameznimi vsebinami predmetnika visoke strokovne šole v primerljivem obsegu, bo študijska komisija ta znanja priznala.

 

Za dokončanje študija mora študent:

 • opraviti vse obveznosti po programu in
 • uspešno opraviti najmanj 70-urno praktično izobraževanje ter
 • izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

 

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela bodo diplomanti/ diplomantke pridobili/e strokovni naslov

diplomirani okoljevarstvenik (VS) – diplomirana okoljevarstvenica (VS), oziroma s kratico dipl. okoljevar. (VS).

BBlog Izobraževanje / 10.04.2019 / Tatjana Čeh Naglič

Tudi letos se pridružujemo nacionalni kampanji TVU (teden vseživljenjskega učenja) in odpiramo okna učenju za življenje. Izberite teme, ki vas zanimajo in se udeležite številnih dogodkov, ki...

Loading...