Železnice | BB.si

O programih

 • usposabljanje iz splošnega strokovnega znanja
 • premikač na industrijskem tiru,
 • strojevodja na industrijskem tiru,
 • vodja premika na industrijskem tiru,
 • premikač,
 • vlakovodja,
 • pomočnik strojevodje,
 • strojevodja,
 • preglednik vagonov,
 • voznik progovnih vozil,
 • kretnik,
 • odjavnik,
 • prometnik,
 • progovni čuvaj,
 • vzdrževalec prog, objektov in opreme proge
 • vzdrževalec signalnovarnostnih naprav,
 • vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme,
 • vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke,
 • sprevodnik,
 • vodja vlaka,
 • vodja premika,
 • progovni prometnik,
 • vlakovni dispečer in
 • dispečer stabilnih naprav električne vleke.

01
02

Način dela

Kontakti in povezave

03
04

Vprašajte nas

BBlog Izobraževanje / 14.08.2018 / Tatjana Čeh Naglič

Danes se veliko govori o poklicih prihodnosti – posebej v povezavi z odločanjem za izobraževanje oziroma pri izbiri izobraževalnega programa. Ali bo pravi zame? Bom izobraževanju ob delu kos...

Loading...