Programi priprav | B&B

Programi priprav

za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije / certifikata

Programi priprav

Namen izvedbe programa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja

Priprave na temeljno kvalifikacijo za voznika/voznico vozil v cestnem prometu

Cilj programa je usposabljanje iz vsebin za pridobitev kode 95, ki je pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu voznik/voznica v cestnem prometu. Program obsega vsebine izpitnega kataloga za pridobitev kode 95 in je zastavljen tako, da pripravi udeležence na izpit za opravljenje temeljne kvalifikacije.

Program traja dvajset ur. Pogoj za uspešno zaključen program je 80-odstotna prisotnost na predavanjih.

Po zaključenem usposabljanju lahko pri nas opravljate tudi izpit za pridobitev kode 95.

 

Priprave na poklicno kvalifikacijo za viličarista/viličaristko

Udeleženci v programu razvijajo poklicne kompetence, potrebne za opravljanje dela na delovnem mestu viličarist/viličaristka. Cilj programa je usposobiti udeležence iz vsebin poklicnega standarda viličarist/viličaristka in jih pripraviti za pristop k postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.

Program traja dvajset ur. Pogoj za uspešno zaključen program je 80-odstotna prisotnost na predavanjih.

Po zaključenem usposabljanju lahko pri nas opravljate tudi izpit za viličarja in pridobite potrdilo o strokovni usposobljenosti za voznika viličarjev.

 

Priprave na poklicno kvalifikacijo za vzdrževalca/vzdrževalko cest

Udeleženci v programu obnavljajo ali pridobivajo temeljna znanja in spretnosti iz vsebin poklicnega standarda vzdrževalec/vzdrževalka cest. Udeleženci se seznanijo tudi s postopki pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije, merili preverjanja in kriteriji ocenjevanja in jih pripraviti za pristop k pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije.

Program traja dvajset ur. Pogoj za uspešno zaključen program je 80-odstotna prisotnost na predavanjih.

Po zaključenem usposabljanju se lahko pri nas prijavite tudi na izpit za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije vzdrževalec/vzdrževalka cest.

BBlog Izobraževanje / 15.01.2019 / R.O.

Investicija v znanje se vselej dobro obrestuje. S tem dejstvom nas seznanijo že v rani mladosti, pa vendar se iz takšnih ali drugačnih razlogov pravega pomena osvojenega znanja in dosežene...

Loading...