Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc | BB.si

Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc

Računalniško digitalno opismenjevanje

Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc

Računalniško opismenjevanje za boljše komuniciranje v družbi in Osnove digitalne pismenosti in tehnologije

Namen izvedbe programov računalniškega in digitalnega opismenjevanja (RDO) je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati računalniško-komunikacijske kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni digitalni družbi.

Programi so namenjeni zaposlenim, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in komunikacijske kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Cilj programov je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog, hitrejšo  integracijo v infomacijsko družbo, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne tehnologije, kot npr. uporaba urejevalnika besedila in preglednic,  interneta, e-pošte, Skype-a, mobilnega telefona in povezanih komunikacijskih socialnih omrežij ter infomacijska znanja za potrebe dela. Predznanje ni potrebno. Vsebina se lahko prilagodi potrebam in predznanju skupine.

BBlog Avtošola / 10.12.2015 / Ela Vidmar

Odločitev, da bo otrok opravljal vozniški izpit, je pomemben korak k samostojnosti, ki ga čuti vsa družina. Starši  začnemo otroka na samostojnost v prometu privajati že v osnovni šoli, ko se...

Loading...