Prometni center Ljubljana | BB.si

Prometni center Ljubljana

Prometni center Ljubljana

Prometni center je svetovalno, izobraževalno in storitveno središče za prevoznike in celotno logistično dejavnost. V okviru Prometnega centra nudimo splet storitev za uporabnike in jim na enem mestu nudimo celovite rešitve.

Glavne dejavnosti prometnega centra so usposabljanje, svetovanje, izobraževanje, izdaja različnih dovoljenj, organiziranje, informiranje, promoviranje, izdelava tiskovin in publikacij in zastopanje z namenom dviga nivoja logistike in prevozništva.

Člani prometnega centra so:

 

BBlog Izobraževanje / 19.09.2016 / Mag. Maja Zalokar

Pogosto beremo in slišimo, da so časi drugačni. Res je, vse se spreminja: način življenja, povezanost družinskih članov, odnosi v službi ter vključenost v družbo. Spreminja se naša skrb za...

Loading...