Prometni center Ljubljana | B&B

Prometni center Ljubljana

Prometni center Ljubljana

Prometni center je svetovalno, izobraževalno in storitveno središče za prevoznike in celotno logistično dejavnost. V okviru Prometnega centra nudimo splet storitev za uporabnike in jim na enem mestu nudimo celovite rešitve.

Glavne dejavnosti prometnega centra so usposabljanje, svetovanje, izobraževanje, izdaja različnih dovoljenj, organiziranje, informiranje, promoviranje, izdelava tiskovin in publikacij in zastopanje z namenom dviga nivoja logistike in prevozništva.

Člani prometnega centra so:

 

BBlog Izobraževanje / 15.01.2019 / R.O.

Investicija v znanje se vselej dobro obrestuje. S tem dejstvom nas seznanijo že v rani mladosti, pa vendar se iz takšnih ali drugačnih razlogov pravega pomena osvojenega znanja in dosežene...

Loading...