BB izobraževanje in usposabljanje
BB IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

SKUPAJ DO CILJA

 • VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

  Vpiši se v visokošolski program Varstvo okolja - do konca oktobra.

  Naj bo problematika trajnostnega razvoja Slovenije v vaših rokah, rokah strokovnjakov. Naučite se analizirati in prepoznavati trende v Evropi in svetu, celovito obravnavati dogajanje z okoljskega področja ter spremljati razvoj s področja trajnostnega razvoja okoljske tematike.

 • Študij z jamstvom vračila šolnine

  Začnite s študijem ali dokončajte že začet študij na katerikoli šoli. Izkoristite vpisne možnosti do konca oktobra. Če ugotovite, da vam študij ne ustreza, vrnemo že plačano šolnino.

 • Informativni dan vsak dan

  Razmišljate o nadaljevanju študija na visokošolski ali višješolski stopnji? Vabljeni v šolo BB v Ljubljano ali Kranj, kjer se vam osebno posvetimo in vam predstavimo študij tudi individualno.

 • Varna vožnja za voznike začetnike

  Trening varne vožnje za voznike začetnike bo potekal 23. avgusta. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

 • Organizacija dogodkov - team building

  Za zaključene skupine vam pripravimo adrenalinske dneve na poligonu, team buildinge, poskrbimo pa tudi za predstavitve proizvodov za stranke ali novinarje.

 • Trening varne vožnje za intervencijska vozila

  Na podlagi izkušenj z izvedbo treningov varne vožnje za najrazličnejše uporabnike specialnih vozil - policija, reševalci, dežurni zdravniki, gasilci, nadzorne službe, vam bomo pripravili program treninga ki bo odgovarjal vašim vozilom (osebna, dostavna, terenska ali tovorna) in potrebam ali posebnostim vašega dela, tako da bo usposabljanje kar najbolj koristno.

 • ADR usposabljanje

  Prijavite se na usposabljanje ADR, ki je namenjeno in obvezno za voznike, ki redno ali zgolj občasno prevažajo vse vrste nevarnih snovi, ki jih zakon tako opredeljuje. Usposabljanje bo potekalo 6. - 8. 10. 2016.

 • NPK cestni preglednik in vzdrževalec cest

  Delo cestnega preglednika je odgovorno. Njegove reakcije botrujejo reševanju poškodb in na prometnih poteh, ustrezna signalizacija na cesti pa pripomore k varnosti v prometu. Prav tako je pomembno delo vzdrževalca cest, saj se rezultat njegovega dela odraža na cestah in drugih prometnih poteh.

  Prijavi se na usposabljanje, ki bo potekalo v septembru.

 • Usposabljanje za upravljalce delovnih strojev

  Delovne izkušnje združite s strokovnim znanjem in prisluhnite nasvetom strokovnjakov. Usposabljanje za upravljalce težke gradbene mehanizacije, avtodvigal in viličarjev bo potekalo med 19. in 28. 9. 2016.

BBlog Izobraževanje / 20.09.2016 / Mag. Maja Rozman

S študenti  elektroenergetike, strojništva, ekonomije in logistike v okviru vaj velikokrat odigramo simulacijo srečanja v prihodnosti. Prepustimo se toku misli in si zamislimo naključno...

BBlog Izobraževanje / 20.09.2016 / Mag. Brane Lotrič

V drugem letniku elektrofaksa, me je profesor, ne preveč zainteresiranega študenta, že tretjič zabrisal na izpitu. Pri ustnem delu, ne pri pisnem! Pa kakšna ustna matematika je to? Pojma...

BBlog Izobraževanje / 19.09.2016 / Mag. Maja Zalokar

Pogosto beremo in slišimo, da so časi drugačni. Res je, vse se spreminja: način življenja, povezanost družinskih članov, odnosi v službi ter vključenost v družbo. Spreminja se naša skrb za...