Višja strokovna šola

 • Vpišite se na BB, kjer študente poznamo tako po imenih kot po obrazih. Študirajte v prijaznem, dostopnem in odprtem okolju. Predavanja so organizirana dvakrat tedensko v popoldanskem času. Upoštevali bomo predhodno pridobljeno znanje, pomagali in svetovali vam bomo na vsakem koraku študija. Z referatom in predavatelji lahko komunicirate po e-pošti in preko e-učilnic. Z vami smo do srečnega konca - diplomskega izpita.

  Diplomanti logistike, september 2015.

  Programe izvajamo na dostopnih lokacijah v Kranju in Ljubljani z brezplačnimi parkirišči. Ves čas izobraževalnega procesa skrbimo za kakovostna gradiva, dobre odnose in pomagamo študentom na vsakem koraku. Zagotavljamo in izboljšujemo kakovost.

 • Inženir logistike

  Na višješolskem strokovnem študijskem programu logistično inženirstvo diplomantom zagotavljamo široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za opravljanje strokovnih nalog s področja logističnega inženirstva. Študenti usposobite usposobili za spremljanje stroke in pridobite ustrezne kompetence.V diplomskem delu boste raziskovali realne probleme iz prakse in tako dokazali svojo usposobljenost.

  Logistika je vpeta v vsa področja našega življenja, zato je študij zelo uporaben. 

  Program izvajamo v Kranju in Ljubljani.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 15. 2. - 30. 9. 2016
 • Ekonomist

  Vpišite se v sodoben, prenovljen višješolski študijski program na BB, kjer študente poznamo tako po imenih kot obrazih. Pridobite izobrazbo in znanje v ustanovi, ki spodbuja ustvarjalno okolje, omogoča pristen stik tako s predavatelji kot z vodstvom šole. 

  Program izvajamo v Kranju na Ljubljanski cesti 30 in v Radovljici na Gorenjski cesti 31. Na voljo je dovolj bezplačnih parkirnih mest.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 15. 2. - 30. 9. 2016
 • Poslovni sekretar

  Odločite se za študij po programu poslovni sekretar. Program je sodoben in združuje znanja z različnih področij: jezikov, osnov financ, informatike, prava in javne uprave. Po diplomi je možno nadaljevati študij v drugem letniku nekaterih visokošolskih programov po merilih za prehode.

  V sodobnem menedžmentu je pisarna poslovnega sekretarja stičišče in središče vseh informacij. To zahteva od njega nova znanja in dobro usposobljenost. Poslovni sekretar vodi in upravlja tajništvo, hkrati pa je »desna roka« menedžerja. Vodi in ureja poslovno korespondenco, komunicira s poslovnimi partnerji doma in v tujini, sprejema poslovne partnerje, sodeluje pri sprejemanju odločitev in predstavlja podjetje.

  Poslovni sekretarji BB so v preteklih letih pometli z vso konkurenco, saj je bilo kar 29 diplomskih nalog nagrajenih na jesenskih posvetih, ki jih organizirata Planet GV in revija Adma (nekdanja Poslovna asistenca). Nekateri nagrajenci so ekonomisti in inženirji logistike. Šola BB je bila štirikrat zapored izbrana za najboljšo šolo na tem področju.

  Šola BB stalno izboljšuje kakovost.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 15. 2. - 30. 9. 2016
 • Inženir strojništva

  Postanite inženir strojništva v dveh letih in pol. Pridobite zanimivo in uporabno izobrazbo na šoli, ki je kakovostna, dostopna in prijazna. V prvem letniku poslušate splošne predmete: informatiko, tuji jezik, osnove ekonomike. V drugem letniku so strokovni predmeti. Vsi predavatelji prihajajo iz prakse, zato bodo poskrbeli, da boste tako med študijem kot pri pisanju diplomske naloge reševali aktualne probleme iz prakse.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 15. 2. - 30. 9. 2016
 • Inženir elektroenergetike

  Vpišite se v višješolski študijski program elektroenergetika, saj je zanimiv, sodoben program. Imate nezaključen visokošolski študij podobne smeri? Pridite k nam, že opravljene obveznosti vam bomo priznali.

  Program izvajamo v sodelovanju s šolo ICES.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 15. 2. - 30. 9. 2016
BBlog Izobraževanje / 27.10.2015 / Ana Peklenik

Napisati moram 500–700 besed. Ali 500 - 700? Morda 500-700? Je sploh razlika? Uporabljena sta dva različna znaka, pomišljaj in vezaj, v treh različicah. Samo ena je prava. Slovenski pravopis...